دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( اثر اتان بر عملکرد جداسازی غشایی دی اکسید کربن از متان )

نویسندگان: مهدی پورافشاری چنار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود هیدروکربنهای سنگین در ترکیب گاز، استفاده از غشاها در جریانهای گاز طبیعی را با مشکل مواجه می کند.

کلمات کلیدی

, جداسازی گاز, غشاء تجاری, الیاف توخالی, گاز طبیعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006336,
author = {پورافشاری چنار, مهدی},
title = {اثر اتان بر عملکرد جداسازی غشایی دی اکسید کربن از متان},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {سهند - تبریز, ايران},
keywords = {جداسازی گاز، غشاء تجاری، الیاف توخالی، گاز طبیعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر اتان بر عملکرد جداسازی غشایی دی اکسید کربن از متان
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]