همایش مشترک علوم دامی، علوم مرغداری و علوم شیر و لبنیات آمریکا , 2007-07-08

Title : ( Carcass yield of modern vs 1970’s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets )

Authors: Abolghasem Golian ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

ش

ش

Keywords

ش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006425,
author = {Golian, Abolghasem},
title = {Carcass yield of modern vs 1970’s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets},
booktitle = {همایش مشترک علوم دامی، علوم مرغداری و علوم شیر و لبنیات آمریکا},
year = {2007},
location = {سان انتونیو تگزاس, USA},
keywords = {ش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Carcass yield of modern vs 1970’s heritage broilers fed drug free recommended and low protein diets
%A Golian, Abolghasem
%J همایش مشترک علوم دامی، علوم مرغداری و علوم شیر و لبنیات آمریکا
%D 2007

[Download]