دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن )

نویسندگان: جلیل وحدتی خاکی , مریم السادات مرعشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر امکان احیاء اکسیدهای مس و روی به روش مکانوشیمیایی به طور همزمان با استفاده از آلومینیوم و گرافیت و تهیه کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا مورد بررسی قرار گرفته است. مخلوط پودرهای اکسید مس و اکسید روی با نسبت 70-30 به همراه نسبت های مختلفی از آلومینیوم و گرافیت آسیاکاری شده اند. با تغییر نسبت آلومینیوم به کربن و در نتیجه تغییرآنتالپی و دمای آدیاباتیک واکنش، امکان وقوع واکنش ها در دو دمای آدیاباتیک متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله نهایی با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نتایج حاصل بررسی شده اند. نتایج نشان داد که با افزایش میزان Al ، با انجام واکنش گرمازای آلومینوترمی احیاء اکسیدها، گرمای لازم جهت انجام واکنش های گرماگیر کربوترمی فراهم می شود. بالا بردن دمای آدیاباتیک سیستم باعث تسریع واکنش کربوترمی شده و احیاء کامل اکسیدهادر حین آسیاکاری به وقوع می پیوندد. به کمک تصاویر TEM و همچنین روش شرر اندازه دانه هادر حد نانومتر تعیین شده است.

کلمات کلیدی

, روش مکانوشیمیایی, کامپوزیت نانوساختار برنج _آلومینا, واکنش های آلومینوترمی و کربوترمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006695,
author = {وحدتی خاکی, جلیل and مرعشی, مریم السادات},
title = {سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {روش مکانوشیمیایی; کامپوزیت نانوساختار برنج _آلومینا; واکنش های آلومینوترمی و کربوترمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت نانوساختار برنج – آلومینا از طریق احیاء همزمان اکسیدهای مس و روی بوسیله آلومینیوم و کربن
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A مرعشی, مریم السادات
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]