پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران , 2008-08-27

عنوان : ( تاثیر کمی و کیفی موج دهی با امواج فراصوت بر خشک شدن قطعات برش خورده سیب )

نویسندگان: باقر عمادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش هزینه های خشک نمودن محصولات باغبانی موضوعی مهم و حائز اهمیت در مبحث پس از برداشت می باشد. اهمیت این موضوع در مورد میوه سیب بعنوان یکی از محصولات باغبانی با حجم تولید بالا در ایران دوچندان است چون با افزایش انگیزه برای فرآوری آن می توان از حجم ضایعات این محصول در هنگام برداشت کاست. موج دهی محصول بعنوان یک پیش مرحله قبل از خشک نمودن می تواند ضمن افزایش راندمان خشک نمودن باعث کاهش هزینه گردد. اثر کمی و کیفی موج دهی با امواج اولتراسونیک بر روی میوه سیب در تحقیق حاضر بررسی گردید. نتایج نشان داد که 60 دقیقه موج دهی با امواج اولتراسونیک 40 کیلو هرتز ضمن افزایش 7% آب گیری می تواند خروج رطوبت را بصورت کاملا یکنواخت از سطوح داخل و خارج قطعات برش خورده سیب در پی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, سیب, خشک شدن, اولتراسونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006706,
author = {عمادی, باقر},
title = {تاثیر کمی و کیفی موج دهی با امواج فراصوت بر خشک شدن قطعات برش خورده سیب},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {سیب، خشک شدن، اولتراسونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کمی و کیفی موج دهی با امواج فراصوت بر خشک شدن قطعات برش خورده سیب
%A عمادی, باقر
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران
%D 2008

[Download]