هیجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه )

نویسندگان: علیرضا آستارائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه

کلمات کلیدی

, کود آلی, کود شیمیایی, عملکرد دانه اسفرزه, موسیلاز, ترکیبات شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007188,
author = {آستارائی, علیرضا},
title = {تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه},
booktitle = {هیجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کود آلی، کود شیمیایی،عملکرد دانه اسفرزه،موسیلاز،ترکیبات شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خاک ونخاله های ساختمانی حاوی کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد ودرصد موسیلاژوترکیبات شیمیایی دانه گیاه دارویی اسفرزه
%A آستارائی, علیرضا
%J هیجدهمین کنگره علوم وصنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]