سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی , 2008-05-13

عنوان : ( تاثیر تلقیح توام باکتری تیوباسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت )

نویسندگان: مرضیه محمدی آریا , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , بشارتی , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تلقیح توام باکتری تیوباسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت

کلمات کلیدی

تیوباسیلوس آسپرژیلوس خاک فسفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007202,
author = {محمدی آریا, مرضیه and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and بشارتی and فتوت, امیر},
title = {تاثیر تلقیح توام باکتری تیوباسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت},
booktitle = {سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تیوباسیلوس آسپرژیلوس خاک فسفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تلقیح توام باکتری تیوباسیلوس و قارچ آسپرژیلوس بر رشد گیاه ذرت
%A محمدی آریا, مرضیه
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A بشارتی
%A فتوت, امیر
%J سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده در کشاورزی
%D 2008

[Download]