ششمین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران , 2007-10-29

عنوان : ( بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE» )

نویسندگان: نرگس صالح نیا , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

همانطور که در سال 1996 در نشست «Summit word food » در رم اشاره شد امنیت پایدار ذخایر غذایی در قرن آتی کاملاً به موفقیت در امر کنترل و بهره برداری از آب مرتبط می‌باشد. کنترل رطوبت در سطح منطقه ریشه منجر به بیشینه‌سازی و پایداری تولید می‌گردد، البته با این تضمین که نوسانات موجود در رژیم بارندگی باعث تنش در محصول نگردد. بنابراین شناخت کامل منافع حاصل از تغذیه گیاه و سیستم‌های حفاظتی گونه‌ها یا واریته‌های مربوط به محصولات پربازده ضروری به نظر می‌رسد. موفقیت تنها از طریق توسعه امکان پذیر نیست. این موضوع باید با اتخاذ شرایط مناسب مدیریتی «احیا و نوسازی سیستم ناکارآمد و جایگزینی سیستم‌های قدیمی» با سیستم‌های دقیق که براساس تکنولوژی استواراند، بهبود یابد. حصول این نتیجه، نیازمند وجوه مالی و سرمایه‌ای و از طرف دیگر نیازمند مدیران و کشاورزان توانمند است. این اتفاق میسر نخواهد شد مگر با اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی بخصوص در بخش تعیین تعرفه‌ها و قیمت‌گذاری منابع کمیاب آب و جلوگیری از تشدید بیشتر بحران در بخش‌های مختلف مصرف آب بخصوص بخش کشاورزی. اکثر مطالعات انجام شده در خصوص تعرفه‌های آبی بر منابعی تاکید دارند که تحلیل آنها محدود به چارچوب تعادل جزئی می‌گردد و در نتیجه، از مکانیسم عمومی وابستگی متقابل یک اقتصاد و اثرات عکس‌العملی که سبب تغییر در تولید و منحنی تقاضا می‌گردند، چشم پوشی می‌کند. در این مقاله به جهت اصلاح این نگاه و اصلاح تعرفه‌ها و به جهت تخصیص دقیق‌تر منابع و رفاه اجتماعی یک مدل تعادل عمومی بهمراه خصوصیات ویژه‌ای که برای تحلیل مقایسه‌ای طرحهای مختلف قیمت‌گذاری بکار می‌رود، ارائه شده است. در این مقاله همچنین قیمت‌گذاری رمزی - بویتکس (قیمت‌گذاری هزینه نهائی) در خصوص آب کشاورزی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بعلاوه یک مدل استاندارد AGE با استفاده از مدلسازی تولید آب با تکنولوژیهای مختلف ارائه شده است. برای مدنظر قرار دادن معیار رفاه و اهداف ذخیره سازی آب، نیز روش قیمت‌گذاری رمزی – بویتکس بعنوان یک گزینه مناسب مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بعلاوه، نشان خواهیم داد که قیمت‌گذاری رمزی- بویتکس در شرایط سخت اقتصادی( وجود مقادیر کم آب جهت جایگزینی آن با سایر نهاده‌ها) می‌تواند بعنوان یک روش مناسب و مطمئن قیمت‌گذاری مدنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, قیمت‌گذاری, آب, کشاورزی, مدل تعادل عمومی کاربردی, قیمت‌گذاری بهینه دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007280,
author = {صالح نیا, نرگس and انصاری, حسین},
title = {بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE»},
booktitle = {ششمین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قیمت‌گذاری، آب، کشاورزی، مدل تعادل عمومی کاربردی، قیمت‌گذاری بهینه دوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی قیمت‌گذاری آب کشاورزی با استفاده از مدل تعادل عمومی «AGE»
%A صالح نیا, نرگس
%A انصاری, حسین
%J ششمین همایش ملی اقتصاد کشاورزی ایران
%D 2007

[Download]