هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده )

نویسندگان: مصطفی مظاهری طهرانی , حامد طلاکار , نفیسه واحدی , سیدمحمدعلی رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده

کلمات کلیدی

, ماست, کلرور کلسیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007317,
author = {مظاهری طهرانی, مصطفی and طلاکار, حامد and واحدی, نفیسه and رضوی, سیدمحمدعلی},
title = {بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماست، کلرور کلسیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر ماده جامد بدون چربی و کلرور کلسیم بر بر ویژیگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی ماست غلیظ شده
%A مظاهری طهرانی, مصطفی
%A طلاکار, حامد
%A واحدی, نفیسه
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2008

[Download]