شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

عنوان : ( شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش )

نویسندگان: صدیقه ایلدرآبادی , محمد ابراهیمی , مهدی یعقوبی , حمیدرضا پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش

کلمات کلیدی

شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007409,
author = {صدیقه ایلدرآبادی and محمد ابراهیمی and مهدی یعقوبی and پوررضا, حمیدرضا},
title = {شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی علائم ایستای دستبا استفاده از ویژگیهای مبتنی بر نمایش
%A صدیقه ایلدرآبادی
%A محمد ابراهیمی
%A مهدی یعقوبی
%A پوررضا, حمیدرضا
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]