کنفرانس پژوهشی سالانه نجوم در مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان , 2006-02-07

Title : ( مطالعه ستارگان APبرای میدانهای مغناطیسی )

Authors: Jamshid Ghanbari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مطالعه ستارگان APبرای میدانهای مغناطیسی

Keywords

, میدانهای مغناطیسی , ستارگان AP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007577,
author = {Ghanbari, Jamshid},
title = {مطالعه ستارگان APبرای میدانهای مغناطیسی},
booktitle = {کنفرانس پژوهشی سالانه نجوم در مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان},
year = {2006},
location = {IRAN},
keywords = {میدانهای مغناطیسی - ستارگان AP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ستارگان APبرای میدانهای مغناطیسی
%A Ghanbari, Jamshid
%J کنفرانس پژوهشی سالانه نجوم در مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان
%D 2006

[Download]