کنفرانس سالانه نجوم زنجان , 2006-02-07

Title : ( تاثیر خود گرانش بر ساختار تعادلی یک قرص غیر چرخان )

Authors: Jamshid Ghanbari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تاثیر خود گرانش بر ساختار تعادلی یک قرص غیر چرخان

Keywords

قرص غیر چرخان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007583,
author = {Ghanbari, Jamshid},
title = {تاثیر خود گرانش بر ساختار تعادلی یک قرص غیر چرخان},
booktitle = {کنفرانس سالانه نجوم زنجان},
year = {2006},
location = {IRAN},
keywords = {قرص غیر چرخان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خود گرانش بر ساختار تعادلی یک قرص غیر چرخان
%A Ghanbari, Jamshid
%J کنفرانس سالانه نجوم زنجان
%D 2006

[Download]