کنفرانس سالنه نجوم دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین , 2007-02-04

Title : ( تاثیر خود گرانش بر ساختار یک قرص ضخیم غیر چرخان در اطراف جسم فشرده مغناطیده مرکزی )

Authors: Jamshid Ghanbari ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تاثیر خود گرانش بر ساختار یک قرص ضخیم غیر چرخان در اطراف جسم فشرده مغناطیده مرکزی

Keywords

قرص برافزایشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007593,
author = {Ghanbari, Jamshid},
title = {تاثیر خود گرانش بر ساختار یک قرص ضخیم غیر چرخان در اطراف جسم فشرده مغناطیده مرکزی},
booktitle = {کنفرانس سالنه نجوم دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین},
year = {2007},
location = {IRAN},
keywords = {قرص برافزایشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر خود گرانش بر ساختار یک قرص ضخیم غیر چرخان در اطراف جسم فشرده مغناطیده مرکزی
%A Ghanbari, Jamshid
%J کنفرانس سالنه نجوم دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
%D 2007

[Download]