هفته پژوهش , 2008-12-06

عنوان : ( تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان )

نویسندگان: زهرا طبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کودکان با انواع مختلفی از حوادث مواجه می شوند که از این میان حوادث ترافیکی کشنده ترین و شایعترین نوع حادثه برای آنها است. آمار حوادث ترافیکی نشان دهنده آسیب پذیر بودن کودکان هنگام عبور از خیابان است. هدف تحقیق فعلی بررسی تحول شناختی درک خطر در خیابان است. آیا کودکان کوچکتر نسبت به کودکان بزرگتر و بزرگسالان از عامل های خطر هنگام عبور از خیابان ناآگاه ترند؟ سه گروه از کودکان در سنین 5، 7 و 9 ساله و یک گروه بزرگسال تکلیف شناسائی مکان های امن و خطرناک عبور از خیابان را انجام دادند. نتایج تحقیق نشان می دهند که کودکان 5 و 7 ساله در شناسائی هم مکانهای امن و هم خطرناک ضعیف عمل کردند . همچنین کودکان 9 ساله در شناسائی مکانهای خطرناک ناتوان بودند.

کلمات کلیدی

, درک خطر, کودکان, عبور از
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007664,
author = {طبیبی, زهرا},
title = {تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان},
booktitle = {هفته پژوهش},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {درک خطر، کودکان، عبور از خیابان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحول درک خطر هنگام عبور از خیابان
%A طبیبی, زهرا
%J هفته پژوهش
%D 2008

[Download]