سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز )

نویسندگان: جواد بیات کوهسار , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی , رشید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین تجزیه پذیری انواع مختلف مرکبات، شامل واریته های پرتقال، نارنگی، گریپ فروت، نارنج و لیمو ترش از روش تولید گاز استفاده شد. بدین منظور نمونه های تفاله خشک شد و مقدار و نرخ تولید گاز به روش منک و همکاران (1979) تعیین گردید. نتایج نشان داد که بیشترین شدت تولید گاز تا زمان 12 ساعت پس از انکوباسیون اتفاق افتاده است و پس از این مدت تولید گاز با شدت کمتری تا 36 ساعت ادامه یافت. در مجموع می توان گفت که تفاله انواع مرکبات پتانسیل تجزیه پذیری بالایی دارد و به سرعت توسط میکروارگانیسم های شکمبه ای تجزیه و مورد استفاده قرار می گیرند. انجام آزمایشات in vivo در مقیاس های تولیدی برای استفاده مطلوب تر از این تفاله ها پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, تفاله مرکبات, تولید گاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007675,
author = {بیات کوهسار, جواد and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and طهماسبی, عبدالمنصور and صفری, رشید},
title = {تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفاله مرکبات، تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش تولید گاز
%A بیات کوهسار, جواد
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A صفری, رشید
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]