دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2008-10-20

عنوان : ( تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران )

نویسندگان: علی آیتی افین , علی احمدپور , اکبر شاهسوند , عبدالرحیم رضائی پور , بهاره تنهائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، با استفاده از نرم افزار PIPESYS وضعیت جریان درون مخازن، پس از عبور از مقاومت سنگ مخزن، درون لوله مغزی چاه و بعد از چوک شبیه سازی شده است. پس از انجام کامل شبیه سازی، رژیم جریان در لوله مغزی تمامی چاه های گاز شیرین منطقه به شکل حلقوی(Annular Mist) بدست آمده و همچنین وجود دو فاز جداگانه مایع هیدروکربوری و مایع محلول آبی مشخص شده است. همچنین برای آگاهی بیشتر از وضعیت مخزن، با توجه به معلوم بودن ترکیب سیال مخزن، با استفاده از نرم افزار Aspen نمودار فازی این مخازن رسم گردیده و پروفیل دما و فشار بدست آمده از شبیه سازی PIPESYS نیز بر روی آنها رسم گردیده است. براساس نتایج حاصل، هیچ یک از مخازن در حالت استاتیک در وضعیت دو فازی نمی باشند. همچنین فاز مایع در انتهای چاه های واقع بر مخزن شوریجه B بصورت دو فاز بوده و فاز دوم در ستون چاه تشکیل می گردد. در انتهای چاه های واقع بر مخزن شوریجه D سیال موجود در ته چاه بصورت تکفاز گاز می باشد.

کلمات کلیدی

, رژیم جریانی, خانگیران, مخازن, گاز شیرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007796,
author = {آیتی افین, علی and احمدپور, علی and شاهسوند, اکبر and رضائی پور, عبدالرحیم and تنهائی, بهاره},
title = {تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران},
booktitle = {دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رژیم جریانی، خانگیران، مخازن، گاز شیرین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران
%A آیتی افین, علی
%A احمدپور, علی
%A شاهسوند, اکبر
%A رضائی پور, عبدالرحیم
%A تنهائی, بهاره
%J دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2008

[Download]