شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

عنوان : ( پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی )

نویسندگان: مرتضی رجب زاده اوغاز , حسین ضمیری جعفریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ساختار جدیدی برای پرتوسازی در سیستم های MIMO MC-CDMA چندکاربره در حالت فروسو ارائه شده است که عملکرد بهتری در برابر دو عامل تداخل چندکاربره (MUI) و تداخل هم کانال (ICI) دارد. در این ساختار برای حذف ICI از پرتوسازی مشترک در فرستنده و گیرنده مبتنی بر SVD استفاده می شود و حذف MUI نیز بر استفاده از کدهای متعامد استوار است. ساختار پیشنهادی با افزایش تعداد زیرحامل ها و استفاده از شباهت کانال ها در زیرحامل های همسایه, بر کارایی ترکیب دو ابزار فوق می افزاید. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در مقایسه با سیستم مرسوم MIMO MC-CDMA که بدون افزایش تعداد زیرحامل ها از دو ابزار فوق استفاده می کند، ساختار پیشنهادی دارای عملکرد بهتری در محیط های چندکاربره می باشد.

کلمات کلیدی

, پرتوسازی, SVD, سیستم های چندورودی-چندخروجی, MC-CDMA
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007880,
author = {رجب زاده اوغاز, مرتضی and ضمیری جعفریان, حسین},
title = {پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پرتوسازی، SVD، سیستم های چندورودی-چندخروجی، MC-CDMA},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پرتوسازی در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA با استفاده از SVD گروهی
%A رجب زاده اوغاز, مرتضی
%A ضمیری جعفریان, حسین
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]