شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13

عنوان : ( تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند )

نویسندگان: محمدهادی غفور , حسین ضمیری جعفریان , میرمجتبی میرصالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موقعیت‌یابی کاربر مخابرات سیار به جهت کارایی بالا در مواردی همچون تماس‌های اورژانسی و کنترل هوشمند ترافیک، بسیار مورد توجه است. در این نوشتار چگونگی تخمین محدوده کاربر سیار در سطح یک شهر واقعی با استفاده از تکنیک تلفیق داده، بیان می‌شود. در این روش، تکنیک تلفیق داده‌ها با استفاده از روش تشخیص الگو به شیوه هوشمند (شبکه عصبی) پیاده‌سازی شده است. داده‌های خام زمان ورود (TOA)، زاویه ورود (AOA) و توان دریافتی (RSS) مربوط به هر یک از نقاط نمونه در محیط شهری، پس از استخراج از سیگنال‌های رسیده به ایستگاه‌های پایه (BTS)، پس پردازش و تلفیق شده و بردار ویژگی مربوط به مکان هر کاربر را شکل می‌دهد. در نهایت با استفاده از یک شبکه هوشمند عصبی از نوع رگرسیون عمومیت یافته (GRNN)، محدوده کاربر مخابرات سیار تخمین زده می‌شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد دقت تخمین الگوریتم پیشنهادی، در 77درصد موارد زیر 100 متر است که نسبت به روش های پیشین ارائه شده دارای کارایی بهتری است

کلمات کلیدی

, موقعیت‌یابی کاربر, تکنیک تلفیق داده, زمان ورود, مخابرات سلولی, تشخیص الگو, شبکه عصبی رگرسیون عمومیت یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007881,
author = {غفور, محمدهادی and ضمیری جعفریان, حسین and میرصالحی, میرمجتبی},
title = {تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند},
booktitle = {شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موقعیت‌یابی کاربر، تکنیک تلفیق داده، زمان ورود، مخابرات سلولی، تشخیص الگو، شبکه عصبی رگرسیون عمومیت یافته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین موقعیت کاربر مخابرات سیار سلولی در محیط شهری با استفاده از تکنیک تلفیق داده‌ها و تشخیص الگوی هوشمند
%A غفور, محمدهادی
%A ضمیری جعفریان, حسین
%A میرصالحی, میرمجتبی
%J شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008
%D 2008

[Download]