اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده , 2008-11-19

عنوان : ( سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران )

نویسندگان: محسن کاهانی , حسین افخمی روحانی , علیرضا صالحان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت یکپارچگی خطوط لوله گاز یکی از مهمترین نگرانی های اپراتورهای انتقال گاز می باشد . هدف سیستم مدیریت کاربرد تکنولوژی اطلاعات در صنعت انتقال گاز می باشد تا با ارائه یک رو یکرد یکپارچه امکان اعمال (PIMS) یکپارچه خطوط لوله گاز مدیریت، تشخیص خطرات احتمالی و عواقب ناشی از آن و مدیریت جریان خطوط را فراهم سازد . در این مقاله ضمن معرفی سیستمهای و موقعیت آنها در فرآیند مدیریت انتقال گاز، اجزای آن تشریح خواهد شد . این زیرسیستمها با توجه به فرآیند های موجود در PIMS طراحی شده اند. ASME B31.8s- شرکتهای انتقال گاز کشور و استاندارد مدیریت یکپارچگی خطوط لوله گاز 2001 توسط شرکتهای خارجی طراحی و ایجاد شده اند که مختصرا یک طبقه بندی کلی از آنان ارائه PIMS تعداد زیادی محصولات نرم افزاری خواهد شد . سپس به بررسی استراتژیهای مم کن جهت استقرار یک سیستم مدیریت یکپارچه پرداخته خواهد شد و ضمن ارائه نقاط ضعف و قوت هر یک، استراتژی پیشنهادی ارائه می شود . مطالعات مرتبط با این مقاله با محوریت شرکت عملیات انتقال گاز منطقه چهار کشور انجام پذیرفته است.

کلمات کلیدی

, سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله, استاندارد 2001 PIMS ٬ مدیریت ریسک, مدیریت نگهداری, مدیریت , GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1007898,
author = {کاهانی, محسن and افخمی روحانی, حسین and صالحان, علیرضا},
title = {سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران},
booktitle = {اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله، استاندارد 2001 PIMS ٬ مدیریت ریسک، مدیریت نگهداری، مدیریت ،GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران
%A کاهانی, محسن
%A افخمی روحانی, حسین
%A صالحان, علیرضا
%J اولین همایش فناوری اطلاعات، حال ، آینده
%D 2008

[Download]