بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: GIS


موارد یافت شده: 375

1 - Mapping the Nutrients Distribution to Reduce Cultivation Practices and Land Degradation Using Geospatial Information System (GIS) (چکیده)
2 - Using EC-Based Maps to Manage Soil and Prevent Soil Degradation (چکیده)
3 - Using GIS to map soil organic matter and nitrogen content to prevent cultivation effects on soil quality (چکیده)
4 - پهنه بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی کشاورزی استان گلستان جهت کشت کلزا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
5 - پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی اراضی استان گلستان جهت کشت سویا با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
6 - پهنه‏ بندی مناطق مستعد کشت سویا در حوزه قره ‏سو با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
7 - پهنه‌بندی اگرواکولوژیکی استان زنجان جهت برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد نخود دیم (چکیده)
8 - ارزیابی تناسب اراضی شهرستان آق‌قلا (استان گلستان) جهت تولید جو در شرایط دیم با استفاده از سامانه‌ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) (چکیده)
9 - ارزیابی زراعی بوم شناختی اراضی شهرستان آق قلا (استان گلستان) جهت کشت گندم دیم با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) (چکیده)
10 - A logic-based Benders decomposition algorithm for a repair crew routing and drone scheduling problem after a natural disaster (چکیده)
11 - Synergistic effects of nisin and CLF36 antimicrobial peptides in vitro (چکیده)
12 - استخراج اجزای پایگاه داده جغرافیایی در مطالعات پدافند غیرعامل با رویکرد مرور منابع (چکیده)
13 - برآورد مکانی و زمانی مسیر بهینه توزیع مواد فاسدشدنی با الگوریتم‌های تکاملی - مطالعه موردی: میوه و تره‌بار (چکیده)
14 - بررسی استفاده از حوضچه تاخیری بر روی شبکه جمع آوری آبهای سطحی به وسیله شبیه‌سازی مطالعه موردی (کال اقبال شرقی مشهد) (چکیده)
15 - Prediction model for drivers' tendency to perpetrate a double parking violation on urban trips (چکیده)
16 - Therapeutic effects of ADU-S100 as STING agonist and CpG ODN1826 as TLR9 agonist in CT-26 model of colon carcinoma (چکیده)
17 - Herbicide selection through GIS-based groundwater quality maps (چکیده)
18 - lrm;Optimal control problem: A case study on production planning in reverse logistics system (چکیده)
19 - Co‐administration of curcumin with other phytochemicals improves anticancer activity by regulating multiple molecular targets (چکیده)
20 - Modelling organic farming suitability by spatial indicators of GIS integrated MCDA in Golestan Province, Iran (چکیده)
21 - Versatile DAC-less successive approximation ADC architecture for medium speed data acquisition (چکیده)
22 - Synergistic effect of Fe3O4 nanoparticles and Au nanolayer in enhancement of interfacial solar steam generation (چکیده)
23 - مروری کوتاه بر پایگاه‌های داده جغرافیایی برای پژوهش‌های پهنه‌بندی مخاطرات طبیعی با رویکرد مدیریت بحران در سواحل جنوب ایران (چکیده)
24 - Land-use change detection between the master plan and the current state by using GIS and RS the case study of the city Al-Hay (چکیده)
25 - Spatio-temporal analysis of the covid-19 impacts on the using Chicago urban shared bicycles by tensor-based approach (چکیده)
26 - Prediction of type 2 diabetes mellitus using hematological factors based on machine learning approaches: a cohort study analysis (چکیده)
27 - Evaluation of Allelopathic Activity Interactions of Some Medicinal Plants Using Fractional Inhibitory Concentration and Isobologram (چکیده)
28 - مطالعه تخصیص ایستگاه‌های آتش‌نشانی با روش هیبریدی نمونه موردی: شهر مشهد) (چکیده)
29 - A Novel Deformable Registration Method for Cerebral Magnetic Resonance Images (چکیده)
30 - منطقه گرایی شبکه ای متداخل : الگویی نظری برای سیاست خارجی چندهمسایگی ایران (چکیده)
31 - Predicting the effects of climate change on physiological parameters determining wheat yield in 2050 (case study: Golestan Province, Iran) (چکیده)
32 - Fire vulnerability of Hyrcanian forests (FVHF): A conceptual framework for an enhanced forest fire risk management in northern Iran (چکیده)
33 - مکانیابی شهرک های صنعتی با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه ی موردی:شهرستان ملایر) (چکیده)
34 - ارزیابی منطق فازی در تدقیق تخمین شماره منحنی رواناب بر مبنای سنجش از دور، مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرگان‎رود (چکیده)
35 - جانمایی ایستگاه های شارژ تاکسی برقی در سامانه اطلاعات مکانى (GIS) با بهره‌برداری از روش‌های تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره (MCDM) (چکیده)
36 - مکان یابی بهینه ایستگاه های شارژ تاکسی برقی با استفاده از روش های AHP و ANP در محیط GIS (چکیده)
37 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر با روش پیرسون وزندار در محیط GIS (چکیده)
38 - ارزیابی زمینه آگاه تشابه خطوط سیر ناوگان هوایی با روش فاصله اقلیدسی وزندار (چکیده)
39 - The Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
40 - رزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (چکیده)
41 - ارزیابی حساسیت در برابر سیلاب با استفاده از پارامترهای ریخت سنجی و GIS در حوضه درونگر (چکیده)
42 - Optimization of Propofol Dose Estimated During Anesthesia Through Artificial Intelligence by Genetic Algorithm: Design and Clinical Assessment (چکیده)
43 - Observer-based hybrid control for global attitude tracking onSO(3) with input quantisation (چکیده)
44 - Leaf Area Index, Dry Matter Accumulation and Allocation Trends in Vicia faba L. Affected by Inoculation with Rhizobium and Pseudomonas (چکیده)
45 - Development of a new model for health assessment in agroecosystems (چکیده)
46 - A robust fuzzy optimization approach for reverse logistics network design with buyback offers (چکیده)
47 - Design and development of a fuzzy credibility-based reverse logistics network with buyback offers: A case study (چکیده)
48 - توسعه و بهبود مسیرهای دوچرخه سواری با استفاده از روش درخت فراگیرکمینه (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
49 - Evaluating prediction of COVID-19 at provincial level of South Africa: a statistical perspective (چکیده)
50 - Multidisciplinary design optimization of GIS UAV (چکیده)
51 - ارزیابی اثرات خشک‌سالی بر شدت خطر بیابان‌زایی با استفاده از شاخص سلامت پوشش‌گیاهی (مطالعه موردی: منطقه حفاظت شده حیدری نیشابور، خراسان رضوی) (چکیده)
52 - The comparison of sluggish cognitive tempo, processing speed, and executive functions in female children with specific learning disabilities and typically developing female children: A pilot study (چکیده)
53 - ارزیابی و پیش بینی رشد فیزیکی و کالبدی شهر مشهد مقدس طی قرن چهاردهم با GIS (چکیده)
54 - THE IMPACT OF GREEN ROOFS ON THE GLOBAL WARMING PROCEDURE IN THE LONG TERM PERIOD, CASE STUDY NEW YORK CITY (چکیده)
55 - Using evolutionary artificial neural networks in monitoring binary and polytomous logistic profiles (چکیده)
56 - 3D Sight Distance Calculation and Estimation of its Effect on Road Accidents in GIS Environment (چکیده)
57 - Accessibility of urban green space for women in developing world cities: GIS based spatial equity analysis of “women’s parks” in Mashhad, Iran (چکیده)
58 - Spatial Equity Analysis of Accessibility to Urban Green Spaces with Clean Air for Elderly Women (چکیده)
59 - مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS با استفاده از روش TOPSIS (چکیده)
60 - یافتن مسیرهای ریلی سریع السیر بین ناصریه و نجف در محیط GIS (چکیده)
61 - توسعه تسهیلات حمل نقل عمومی و بررسی تاثیر هر کدام در تعیین وضعیت عدالت اجتماعی با استفاده از P-median و روش AHP مطالعه موردی منطقه دو مشهد (چکیده)
62 - CO Emissions Modeling and Prediction using ANN and GIS (چکیده)
63 - ازریابی مکان های دفن زباله در شهر کربلا کمک تلفیق روش های AHP و TOPSIS (چکیده)
64 - بررسی و رتبه بندی مکان های دفن زباله به کمک تلفیق روش های AHP ، TOPSIS و ELECTRE (چکیده)
65 - جانمایی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و روش تصمیم گیری AHP (چکیده)
66 - مکان یابی سدهای زیر زمینی با استفاده از GIS و تصمیم گیری های چند معیاره VIKOR (چکیده)
67 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش TOPSIS (چکیده)
68 - انتخاب یک محل مناسب برای احداث ایستگاه جداسازی گاز طبیعی در میدان نفتی هویزه به کمک GIS و روش VIKOR (چکیده)
69 - he Evaluation of Khorasan Razavi Range for the construction of wind power plants through multi-criteria decision making in GIS environment (چکیده)
70 - انتخاب سایت های مناسب برای احداث پارک شهری با بکارگیری سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و الگوریتم ژنتیک- مطالعه موردی شهر سماوا عراق (چکیده)
71 - تعیین کانال های بحرانی با استفاده از تلفیق مدل ASSA (Civil Storm) وGIS در دوره های بازگشت مختلف (مطالعه موردی: منطقه ۹ شهرداری مشهد) (چکیده)
72 - Neural Network for a Novel Disturbance Optimal Control Model for Inventory and Production Planning in a Four-Echelon Supply Chain with Reverse Logistic (چکیده)
73 - Monitoring logistic profiles using variable sample interval approach (چکیده)
74 - Rural electrification in protected areas: A spatial assessment of solar photovoltaic suitability using the fuzzy best worst method (چکیده)
75 - Herbal essential oils exert a preservative effect against the potato soft rot disease (چکیده)
76 - Globalization, renewable energy consumption, and agricultural production impacts on ecological footprint in emerging countries: using quantile regression approach (چکیده)
77 - Global exponential stabilization of a quadrotor by hybrid control (چکیده)
78 - Psychosocial factors associated with the self-reported frequency of cell phone use while driving in Iran (چکیده)
79 - Quaternion-based Hybrid Feedback for Global Asymptotic Attitude Stabilization on S3 (چکیده)
80 - تاریخچۀ سامانه اطلاعات جغرافیای تاریخی (چکیده)
81 - A Synergetic R-Shiny Portal for Modeling and Tracking of COVID-19 Data (چکیده)
82 - Observer-Based Adaptive Hybrid Feedback for Robust Global Attitude Stabilization of a Rigid Body (چکیده)
83 - ارزیابی حاصل‌خیزی اراضی برای کشت ذرت با استفاده از GIS، منطق فازی و ANP (مطالعه موردی: چهار حوضه استان گلستان) (چکیده)
84 - تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی پاسگاه های مرزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی )نمونه موری مناطق مرزی استان خراسان رضوی و افغانستان( (چکیده)
85 - An integrated model for customer equity estimation based on brand equity (چکیده)
86 - تدوین الگوی کشت بهینه برای استان گلستان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
87 - ارزیابی عوامل اقلیمی شهرستان آزادشهر (استان گلستان) به منظور توسعه کشت زعفران (چکیده)
88 - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران (چکیده)
89 - Statistical Analysis of Brain Volume Changes in T1-Weighted Magnetic Resonance Images of Attention Deficit hyperactivity Disorder (ADHD) Based on Voxel-Based Morphometry (چکیده)
90 - New insights into the evaluation of kinetic hydrate inhibitors and energy consumption in rocking and stirred cells (چکیده)
91 - انتخاب بهترین جایگزین برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روشهای تصمیم گیری (TOPSIS-AHP) (چکیده)
92 - Determination of Landslide High Risk Areas using GA and GIS Combination in the West of Mazandaran Province (چکیده)
93 - Evaluation of forage maize yield gap using an integrated crop simulation model-satellite imagery method (Case study: four watershed basins in Golestan Province) (چکیده)
94 - Developing a restricted two-parameter Liu-type estimator: A comparison of restricted estimators in the binary logistic regression model (چکیده)
95 - Risk-adjusted control charts based on LR-fuzzy data (چکیده)
96 - عوامل اثرگذار در بازار مسکن مناطق یک و دوازده کلانشهر شهر مشهد از دیدگاه کارشناسان مبتنی بر Gis (چکیده)
97 - Development of a land use suitability model for saffron ( Crocus sativus L.) cultivation by multi-criteria evaluation and spatial analysis (چکیده)
98 - Monitoring of airborne asbestos fibers in an urban ambient air of Mashhad City, Iran: levels, spatial distribution and seasonal variations (چکیده)
99 - Spatial-statistical analysis of factors determining forest fires: a case study from Golestan, Northeast Iran (چکیده)
100 - Feasibility of ley-farming system performance in a semi-arid region using spatial analysis (چکیده)
101 - Leaf Expansion and Transpiration Responses of Millet Species to Soil Water Deficit (چکیده)
102 - Comparison of kinetic inhibition of ethylene and methane hydrate formation when PEGs with low and high molecular weights meet common KHIs (چکیده)
103 - GIS-based agro-ecological zoning for crop suitability using fuzzy inference system in semi-arid regions (چکیده)
104 - مسیریابی و منشایابی حرکت آلاینده های جوی در شرایط وقوع آلودگی های حدی در کلان شهر تهران (چکیده)
105 - Evaluation of Antimicrobial Activity of Buforin I and Nisin and the Synergistic Effect of Their Combination as a Novel Antimicrobial Preservative (چکیده)
106 - مدلسازی گونه گز پرشاخه (Ledeb., 1829 Tamarix ramosissima) در فضای سبز شهری با استفاده از بسته Biomod2 در نرم افزار R و بر اساس اقلیم محلی حال و آینده ایران (چکیده)
107 - Comparative evaluation of silver nanoparticles biosynthesis by two cold-tolerant Streptomyces strains and their biological activities (چکیده)
108 - Biological control chance and limitation within integrated pest management program in Afghanistan (چکیده)
109 - The ophthalmologist of the Timurid Era: Abu Zayn Kahhal (چکیده)
110 - ارزیابی توزیع مکانی دما با استفاده از روش عکس فاصله با تصحیح ارتفاع و تکنیک Topo To Raster (چکیده)
111 - ارزیابی فضایی پتانسیل نصب صفحات خورشیدی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره نمونة موردی بخشی از ناحیة 2 منطقة 8 کلان شهر مشهد (چکیده)
112 - RA-CUSUM chart based on LR-fuzzy data (چکیده)
113 - انتخاب بهترین جایگاه برای پنل های خورشیدی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و روش های تصمیم گیری(AHP-TOPSIS) (چکیده)
114 - Study of Allelopathic Interaction of Essential Oils from Medicinal and Aromatic Plants on Seed Germination and Seedling Growth of Lettuce (چکیده)
115 - Assessing early warning for desertification hazard based on E-SMART indicators in arid regions of northeastern Iran (چکیده)
116 - Water resource selection of large mammals for water resources planning (چکیده)
117 - ارزیابی چند معیاره سرزمین به منظور شناسایی زیستگاه های مطلوب کاراکال Caracal caracal در خراسان رضوی (چکیده)
118 - A review on enhancing the performance of kinetic hydrate inhibitors (چکیده)
119 - Assessment of land suitability and agricultural production sustainability using a combined approach (Fuzzy-AHP-GIS): A case study of Mazandaran province, Iran (چکیده)
120 - Inderscience Enterprises Ltd. Analysis of relationships of third party logistics enablers using multi-criteria decision making technique DEMATEL-based on ANP (چکیده)
121 - Spatial Site Selecting for solar farms in Iraq using GIS (چکیده)
122 - Solar PV panels site selection using GIS –Fuzzy (AHP) Model: A Case Study Najaf Province –Iraq (چکیده)
123 - شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز سرقت در کلانشهر مشهد (چکیده)
124 - Audiovisual Accessibility for the Deaf and Hard of Hearing in Iran (چکیده)
125 - مقایسه کارایی دو مدل IMDPA و ESAs جهت مدیریت ریسک خطر بیابان‌زایی منطقه عمرانی گناباد در جنوب غربی استان خراسان رضوی (چکیده)
126 - Qualitative Zoning of the Aquifer of Leishter Plain and Drawing its Qualitative Map with ArcGIS (چکیده)
127 - ارائه مدل خوشهبندی انتقال میانگین در سیستم اطلاعات مکانی برای مدیریت عرضه و تقاضا در شهر مشهد (چکیده)
128 - ارزیابی محدوده خراسان رضوی جهت احداث نیروگاههای بادی به کمک تصمیم گیری GIS چند معیاره در محیط (چکیده)
129 - A New Two-Parameter Lifetime Distribution: Properties, Applications and Different Method of Estimations (چکیده)
130 - تجزیه وتحلیل چنده معیاره -GIS- براى انتخاب مکان مناسب جهت احداث مدارس (چکیده)
131 - ارزیابی مکانی سدها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانی -GIS- (چکیده)
132 - پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS (چکیده)
133 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
134 - Assessing the effects of social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
135 - Planning for the future: combining spatially-explicit public preferences with tenure policies to support land-use planning (چکیده)
136 - Assessing multiple approaches for modelling land-use conflict potential from participatory mapping data (چکیده)
137 - تاثیر تراکم ترافیک در مکان یابی مراکز اورژانس و مقایسه دو روش AHP و Network Analyst (مطالعه موردی شهر مشهد) (چکیده)
138 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعه تک¬یاخته های های منتقله از کنه و لزوم استفاده از آن در مطالعات بیماری های انگلی در ایران (چکیده)
139 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز راین واقع در جنوب شرق کرمان (چکیده)
140 - ارزیابی کفایت سیستم جمع آوری رواناب سطحی (مطالعه موردی :منطقه 10 مشهد) (چکیده)
141 - بررسی شیوع انواع دیکروسلیوم در گوسفندان کشتارشده استان خراسان رضوی و رابطه آن با پارامترهای هواشناسی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
142 - Dinuclear catalysts with two adjacent Ni centers for ethylene polymerization (چکیده)
143 - Evaluating land suitability for spatial planning in arid regions of eastern Iran using fuzzy logic and multi-criteria analysis (چکیده)
144 - شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
145 - شناسایی مناطق آب گرفتگی ناشی از رواناب های سطحی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر نیشابور) (چکیده)
146 - مدیریت دست به دست شدگی سیگنال بین فمتوسل و ماکروسل با روش خوشهبندی طیفی مبتنی بر جغرافیای منطقه (چکیده)
147 - Study of diagnostic values of serum thyroid hormone and creatinine in acute renal transplant rejection (چکیده)
148 - Evaluation of the role of the national parks for Persian leopard (Panther pardus saxicolor, Pocock 1927) habitat conservation (case study: Tandooreh National Park, Iran) (چکیده)
149 - Selective capacitated location-routing problem with incentive-dependent returns in designing used products collection network (چکیده)
150 - ارائه یک سامانه پشتیبان تصمیم مبتنی بر GIS برای مکان یابی اقدامات حفاظت آب‌وخاک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کاخک) (چکیده)
151 - Genetic Evaluation of Some Carcass Characteristics Assessed by in vivo Real Time Ultrasonography in Baluchi Sheep (چکیده)
152 - Using applied operations research and geographical information systems to evaluate effective factors in storage service of municipal solid waste management systems (چکیده)
153 - Methods and participatory approaches for identifying social-ecological hotspots (چکیده)
154 - Interaction of Foramsulfuron or Nicosulfuron with 2,4-D + MCPA on Important Broadleaf Weeds in Corn (Zea mays L.) (چکیده)
155 - تهیه نقشه های نیاز آبی ذرت با مقایسه روشهای زمین آماری و قطعی (چکیده)
156 - تبیین رابطه جاذبه های مذهبی و زیرساخت های گردشگری روستایی در دهستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
157 - فیزیوگرافی حوضه آبریز داغیان واقع در جنوب غرب شهرستان قوچان (چکیده)
158 - بررسی تغییرات زمانی-مکانی پارامترهای کمّی و کیفی آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های زمین آمار در دشت مشهد (چکیده)
159 - رویکرد تحلیلی فرکتال فرم شهری بر اساس تابع همبستگی مکانی و GIS (چکیده)
160 - نقش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در شبکه هوشمند برق (چکیده)
161 - پهنه بندی میزان آلودگی چاه های آب شرب شهر مشهد (چکیده)
162 - Evaluation and Relocating Bicycle Sharing Stations on Mashhad City Using Multi Criteria Analysis (چکیده)
163 - GIS-based Groundwater Spring Potential Mapping Using Data Mining Boosted Regression Tree and Probabilistic Frequency Ratio Models in Iran (چکیده)
164 - Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil (چکیده)
165 - تحلیل و تعیین عوامل موثربر ضریب رواناب شهری و تاثیر آن بر سیلاب شهری ، مطالعه موردی منطقه 4 تهران (چکیده)
166 - Designing a fuzzy reasoning system in GIS (چکیده)
167 - Design and Implementation of a Dynamic GIS for Navigation and Tracking Purposes (چکیده)
168 - The synergism effect of external beam radiation and cisplatin on clonogenic survival in cervical cancer cell line (چکیده)
169 - Investigating anticancer synergistic effects of radiation and cisplatin for treatment of cervical cancer in vitro (چکیده)
170 - Investigating the synergistic effects of sesquiterpene lactone cynaropicrinin combination with chemotherapy drug, paclitaxel on KYSE30 human esophageal carcinoma cells (چکیده)
171 - استخراج شاخص گرادیان طولی آبراهه مبنی بر DEM برای ارزیابی اثرات تکتونیک )مطالعه موردی: دردوی سنگان خواف( (چکیده)
172 - بررسی پتانسیل تولید رسوب به روش هیدروفیزیکی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS )در حوضه آبریز کارده (چکیده)
173 - پتانسیل سنجی بهره برداری از انرژی خورشیدی در روستاهای خراسان رضوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل AHP (چکیده)
174 - تحلیل فضایی دفاتر خدمات الکترونیک (پیشخوان دولت) با استفاده از GIS (مطالعه موردی مشهد) (چکیده)
175 - IDENTIFICATION OF ROAD CRASH BLACK-SITES USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM (چکیده)
176 - Effects of synergistic and non-synergistic anions on the iron binding site from serum transferrin: A molecular dynamic simulation analysis (چکیده)
177 - A Calibration-Free 13-Bit 0.9 V Differential SAR-ADC with Hybrid DAC and Dithering (چکیده)
178 - مقایسه برآورد دبی طراحی رواناب براساس مدل های SWMM و HEC-HMS با استفاده از نرم افزار ASSA (منطقه مورد مطالعه: مسیل اقبال شرقی) (چکیده)
179 - ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
180 - مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد (چکیده)
181 - A novel approach to find and optimize bin locations and collection routes using a geographic information system (چکیده)
182 - Enhancing flood hazard estimation methods on alluvial fans using an integrated hydraulic, geological and geomorphological approach (چکیده)
183 - Asymmetric Behavior of Inflation in Iran: New Evidence on Inflation Persistence Using a Smooth Transition Model (چکیده)
184 - مکان یابی محل دفن زباله های شهری برای شهر تربت جام با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (چکیده)
185 - A Joint Image Registration and Super Resolution Method Using a Combinational Continuous Generative Model (چکیده)
186 - Simultaneous Methods of Image Registration and Super-Resolution Using Analytical Combinational Jacobian Matrix (چکیده)
187 - The Effect of Citrus Essential Oils and Their Constituents on Growth of Xanthomonas citri subsp. citri (چکیده)
188 - مدل سازی و پیش بینی هیدرولیکی سیلاب با استفاده از مدل های تلفیقی GIS و WMS (مطالعه موردی منطقه خوسف – خراسان جنوبی) (چکیده)
189 - Biocontrol of Planococcus citri (Hemiptera: Pseudococcidae) by Lecanicillium longisporum and Lecanicillium lecanii under laboratory and greenhouse conditions (چکیده)
190 - مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ) (چکیده)
191 - Proteome Changes of Biceps Femoris Muscle of Iranian One-Humped Camel and It's Relationship with Meat Quality Traits (چکیده)
192 - فهرست و پراکنش گونه‌های جنس سنگ لیس (Garra) در ایران (چکیده)
193 - شناسایی اجزای اطلاعاتی پایگاه های داده جغرافیایی برای مطالعات حمل و نقل شهری (چکیده)
194 - تحلیل های چند معیاره GIS برای کشاورزی حومه شهری؛ و اهمیت آن در امنیت و توسعه شهر پایدار (چکیده)
195 - تحلیل فضایی عملکرد سامانه های دفاع موشکی بومی ایران و تأثیر آن بر امنیت با استفاده از GIS (منطقه مورد مطالعه سواحل جاسک تا پسابندر) (چکیده)
196 - بررسی و بصری سازی تغییرات بستر رودخانه تلخاب با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (منطقه مورد مطالعه بخش مرزی ایران و پاکستان) (چکیده)
197 - Investigating Gray-Matter Volume Abnormalities in Autism Spectrum Disorder (چکیده)
198 - A Novel Automated Method for Early Diagnosis of Alzheimer Disease by Using T1-Weighted Magnetic Resonance Images (چکیده)
199 - ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعه موردی: منطقه نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان) (چکیده)
200 - بدست اوردن نقاط حادثه خیز ریلی در مسیر خوی به کشور ترکیه با استفاده از نرم افزار gis (چکیده)
201 - The Determination of Landslide Hazard Zonation of Railway Track in Mountain Region by Using GIS: A Case Study of Khoy Railway Track (چکیده)
202 - Vulnerability assessment of urban groundwater resources to Nitrate: The case study of Mashhad, Iran. (چکیده)
203 - Different bankruptcy prediction patterns in an emerging economy: Iranian evidence (چکیده)
204 - Evaluation of optimum areas for municipal landfill sites using AHP and ANP in GIS: A case study (چکیده)
205 - ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رزن – قهاوند برای تامین آب مورد نیاز کشاورزی با استفاده از GIS (چکیده)
206 - Management of Urban Drainage System Using Integrated MIKE SWMM and GIS (چکیده)
207 - برنامه‌ ریزی سبزراه‌های شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهری کلان‌شهر مشهد) (چکیده)
208 - Logistic Regression Analysis of Some Factors Influencing Incidence of Retained Placenta in a Holstein Dairy Herd (چکیده)
209 - Astragalus orientopersicus, sp. nov. (Fabaceae), a new taxon from the Khorassan province (Iran) (چکیده)
210 - ارزیابی و مکان‌یابی کاربری پارک‌های شهری منطقه 9 شهرداری مشهد با استفاده از تحلیل شبکه (Network Analysis) (چکیده)
211 - Antifungal Effects of Zataria multiflora Essential Oil on the Inhibitory Growth of some Postharvest Pathogenic Fungi (چکیده)
212 - مکانیابی بهینه پایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی نمونه موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
213 - Management of Urban Drainage System Using Integrated MIKE SWMM and GIS (چکیده)
214 - GIS based spatial analysis of pedestrian, Case study of Mashhad city (چکیده)
215 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز فاروب رومان با استفاده از نرم افزار GIS (چکیده)
216 - پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج (چکیده)
217 - تحلیل فضایی مراکز ورزشی و بررسی شعاع خدمات رسانی آن در شهر زنجان (چکیده)
218 - بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز ماروسک با استفاده از GIS (چکیده)
219 - Improving photocatalytic activity of ZnS nanoparticles for degradation of an azo dye under sunlight via synergistic effect of graphene nanosheets (چکیده)
220 - Optimal Cusum Control Chart for Censored Reliability Data with Log-logistic Distribution (چکیده)
221 - مدیریت پسماندهای شهری با بررسی شاخص های فرهنگی (مطالعه موردی: مناطق شهر مشهد) (چکیده)
222 - پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از مدل فرآیندمحور SINMAP (مطالعه موردی: محدوده سد بیدواز اسفراین) (چکیده)
223 - Preparation and characterization of tragacanth–locust bean gumedible blend films (چکیده)
224 - شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل (چکیده)
225 - مکان‌یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP: ناحیه دو شهر نیشابور (چکیده)
226 - Executive Management and Construction Cost of Collection and Disposal of Surface Water Projects Using Visual Basic Programming Language Geographic Information System (چکیده)
227 - Cost Management of Urban Street Lighting Using GIS and VB.NET (Case Study: City Sultanabad) (چکیده)
228 - ارزیابی مکانی ایستگاه‌های راه آهن استان خراسان‌ رضوی با روش TOPSIS در GIS (چکیده)
229 - Improved models and heuristics for the biomedical transportation problem (چکیده)
230 - The relationship between growth hormone polymorphism and growth hormone receptor genes with milk yield and reproductive performance in Holstein dairy cows (چکیده)
231 - کاربرد سنجش از دور RS و GIS در بررسی آلودگی نوری و بررسی اثرات زیست محیطی (چکیده)
232 - پیش بینی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل سیستم استنتاج نروفازی تطبیقی ANFIS و GIS (چکیده)
233 - Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows via a Proposed Simulated Annealing Metaheuristic Based on GIS Technology (چکیده)
234 - Solving Vehicle Routing Problem with Time Windows via a Proposed Simulated Annealing Metaheuristic Based on GIS Technology (چکیده)
235 - Endemic plants of Khorassan-Kopet Dagh floristic province in Irano-Turanian region: diversity, distribution patterns and conservation status (چکیده)
236 - مکان‌یابی بهینه فضاهای آموزشی در سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (چکیده)
237 - مقایسه اثر روش‌های مختلف تهیه (DEM) بر خصوصیات مورفومتری شبکه رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبخیز آبغه، استان خراسان رضوی) (چکیده)
238 - The Intertextuality of Famous Figures in IRIB Advertisements (چکیده)
239 - بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین¬لغزه و بررسی روش‌های مختلف در پیش-بینی پدیده¬ی زمین¬لغزه (چکیده)
240 - شبیه سازی روند توسعه شهری با استفاده از مدلسازی عامل مبنا (چکیده)
241 - برآورد فرسایش خاک حوضه آبخیز گزازچای خلخال با استفاده از مدل مورگان- مورگان فینی در محیط GIS (چکیده)
242 - بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
243 - مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
244 - Locate Urban Landfill Using Analytical Hierarchy Process and Geographic Information System (Case Study: City Sultanabad) (چکیده)
245 - ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (چکیده)
246 - نقش سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در توسعه پایدار شهری (چکیده)
247 - تعیین مناسب‌ترین معیارهای فیزیوگرافیکی طبقه‌بندی حوضه‌های همگن (مطالعه موردی محدوده‌های مشهد و نیشابور) (چکیده)
248 - استفاده از شاخص SPI در پهنه بندی خشکسالی ها و ترسالی های شمال شرق ایران با روش AHP در محیط GIS (چکیده)
249 - مقایسه مدل های Rational، SWMM و SCS به منظور تحلیل آبگرفتگی معابر در محیط GIS (مطالعه موردی: منطقه 9 شهرداری مشهد) (چکیده)
250 - مکان یابی بهینه ایستگاههای آتش نشانی در شهر مشهد (چکیده)
251 - تحلیلی بر مکانیابی بهینه مراکز فرهنگی ورزشی درسکونتگاههای روستایی با استفاده از AHP & GIS (مطالعه موردی: روستاهای نمونه شهرستان خواف) (چکیده)
252 - تحلیل فضایی و مکان یابی بهینه مراکز اسکان موقت در مدیریت بحران نواحی روستایی با تلفیق AHp & GIS (نمونه مورد مطالعه بخش مرکزی شهرستان فاروج) (چکیده)
253 - تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در مشهد (چکیده)
254 - پهنه بندی پتانسیل بوم گردی حوزه نفوذ شهری با استفاده از روش تلفیقی تصمیم گیری چند معیارهTOPSIS و GIS (چکیده)
255 - Isotopic analysis, hydrogeochemistry and geothermometry of Tang-Bijar oilfield springs, Zagros region, Iran (چکیده)
256 - Applying Spatial Planning In Organizing Entrances (Case Study: Southeast Entrance of Mashhad Metropolis, Iran) (چکیده)
257 - دستیابی به مسیر سریع السیر ریلی بهینه برون شهری در GIS (چکیده)
258 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
259 - مکان‌یابی بهینه فضاهای سبز در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (چکیده)
260 - A new family of distributions: the Kumaraswamy odd log-logistic, properties and applications (چکیده)
261 - An Efficient 3D Gradient-Based Algorithm for Medical Image Registration Using Correlation-Coefficient Maximization (چکیده)
262 - A Bi-level Programming For Reverse Logistics Network Design (چکیده)
263 - بررسی تغییر کاربری اراضی در بیابانزایی محدوده شهر لار با استفاده از RS و GIS (چکیده)
264 - بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه حشره کامل و پوره سن دوم شته Sipha maydis در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
265 - Experimental investigation and characterization of an efficient nanopowder-based flame retardant coating for atmospheric-metallic substrates (چکیده)
266 - A 10-bit 110 kS/s 1.16 μW SA-ADC With a Hybrid Differential/Single-Ended DAC in 180-nm CMOS for Multichannel Biomedical Applications (چکیده)
267 - Interactions between entomopathogenic nematodes and imidacloprid for rose sawfly control (چکیده)
268 - آنالیز نقاط تصادف با توسعه ی عملیاتی شبکه ی احتمالاتی بیزین در محیط GIS (چکیده)
269 - THE CLASSIFICATION OF GROUPS VIA CAPABILITY; A REALITY TO DREAM (چکیده)
270 - Discourse & National Identities Construction: Case Studies of EFL Learners & Teachers at Private Language Schools (چکیده)
271 - بررسی تغییرات کیفی منابع آب غرب کوهسرخ با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS (چکیده)
272 - Low power wide gates for modern power efficient processors (چکیده)
273 - تحلیل مکانیابی جایگاههای سوخت CNG در شهر مشهد با استفاده از مدل AHP در GIS (چکیده)
274 - بررسی مکان یابی و هدایت خودکار وسایل نقلیه کشاورزی با استفاده از داده های GPS (چکیده)
275 - مکان‌یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) (چکیده)
276 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
277 - اولویت بندی مکانی فرسایش با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
278 - تلفیق مدل های HEC-HMS و HEC-RAS در GIS به منظور شبیه سازی سیلاب (مطالعه موردی: حوزه جاغرق) (چکیده)
279 - Spatial analysis distribution sports places in bojnourd city using GIS (چکیده)
280 - مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) (چکیده)
281 - محاسبه تغییرات حجم آبخوان آبرفتی فارسان-جونقان طی دوره آماری 20 ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
282 - ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI (چکیده)
283 - مکانیابی و ارزیابی معیارهای دفن پسماند شهر یزد با استفاده از سنجش از دور و (چکیده)
284 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی مکانیابی محل دفن مواد زاید جامد شهری در شهر گرمسار (چکیده)
285 - تهیه نقشه ضریب رواناب پتانسیل و ظرفیت ذخیره چالابی حوزه آبخیز اترک با استفاده از مدل WetSpa (چکیده)
286 - کاربرد روش تلفیقی چندشاخصه با GIS در انتخاب روستاهای نمونه اکوتوریستی (چکیده)
287 - Coordinating Disaster Management Procedures Using Spatial Search engine and Metadata in SDI Framework (چکیده)
288 - Pathogenicity of the fungus Lecanicillium longisporum against Sipha maydis and Metopolophium dirhodum in laboratory conditions (چکیده)
289 - Cooperating Mobile GIS and Wireless Sensor Networks for Managing Transportation Infrastructures in Urban areas (چکیده)
290 - پهنه بندی مخاطرات بارشی در شمال شرق ایران (چکیده)
291 - مکان یابی با هدف توسعه مناسب بافت فیزیکی در سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
292 - بررسی بیماریزایی قارچ بیمارگر Lecanicillium longisporum علیه Sipha maydis و Metopolophium dirhodum در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
293 - ارزیابی و پهنه‌بندی کیفیت آب دریاچه‌ی زریوار با استفاده از شاخص‌های کیفی NSFWQI ، OWQI وCWQI (چکیده)
294 - Point Cloud Registration Using MSSIR: Maximally Stable Shape Index Regions (چکیده)
295 - مقایسه مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ، ANFIS و رگرسیونی در برآورد سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (چکیده)
296 - پهنه بندی مخاطرات دمایی در شمال شرق ایران (چکیده)
297 - Spatial Analysis Distribution Sports Places in Bojnourd City Using Geographic Information System (GIS) (چکیده)
298 - پهنه بندی کیفیت منابع آب غرب کوهسرخ (شمال کاشمر) با استفاده از شاخص کیفی GQI در محیط GIS (چکیده)
299 - ارزیابی تاثیر روش های خودکار استخراج مشخصه های فیزیکی آبراهه بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز سطحی (بررسی موردی:حوزه آبخیز ده بالا، یزد) (چکیده)
300 - Discourse and Commodified Identities Construction: Case Studies of Iranian EFL Learners and Teachers at Private Language Schools (چکیده)
301 - Antioxidative and synergistic effects of bene kernel and hull oils during oxidation of virgin olive oil (چکیده)
302 - Agro-ecological zoning for wheat (Triticum aestivum), sugar beet (Beta vulgaris) and corn (Zea mays) on the Mashhad plain, Khorasan Razavi province (چکیده)
303 - Evaluation of AHP and Frequency Ratio Methods in Landslide Hazard Zoning (Case Study: Bojnord Urban Watershed,Iran (چکیده)
304 - مکان یابی بهینه محل دفن مواد زائد جامد با استفاده از مدل ریاضی Fuzzy و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: شهر درگز استان خراسان رضوی) (چکیده)
305 - A COLLECTOR-RECYCLER GAME IN DESIGN OF REVERSE LOGISTICS NETWORK (چکیده)
306 - The Dynamic Design of Reverse Logistics Network with Fuzzy Incentive-Dependent Return (چکیده)
307 - A Bi-Level Programming For Reverse Logistics Network Design (چکیده)
308 - پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) (چکیده)
309 - تحلیل فراوانی و پهنه بندی خشکسالی های ایران با کاربرد نمایه شاخص استاندارد شده بارش (چکیده)
310 - مکانیابی محلهای دفن پسماندهای ویژه در استان خراسان رضوی (چکیده)
311 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک (مطالعه موردی استان قم) (چکیده)
312 - مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک با استفاده از GIS و تحلیل چند متغیره (MCDM) در ایران مرکزی (چکیده)
313 - جانمایی تصفیه خانه فاضلاب شهر فلاورجان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره و GIS (چکیده)
314 - Rheological interactions of selected hydrocolloids-sugar-milk-emulsifier systems (چکیده)
315 - Energy-Aware Design Space Exploration of RegisterFile for Extensible Processors (چکیده)
316 - ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت امامزاده جعفرگچساران با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GIS (چکیده)
317 - ارزیابی و پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت فارسان- جونقان نسبت به آلودگی با استفاده روش DRASTIC در محیط GIS (چکیده)
318 - بررسی کیفیت آب دریاچه ی تالابی زریوار و پهنه بندی آن با استفاده از شاخص های کیفی (NSFWQI) و (OWQI) و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
319 - EVALUATION OF OPTIMUM METHODS FOR PREDICTING POLLUTION CONCENTRATION IN GIS ENVIRONMENT (چکیده)
320 - Evaluation of Indexing Overlay, Fuzzy Logic and Genetic Algorithm Methods for Industrial Estates Site Selection in GIS Environment (چکیده)
321 - Optimum management of water and wastewater network in GIS environment using geospatial database, a case study on part of Ahvaz city, SW Iran (چکیده)
322 - Aggregation of Aggregating models in GIS environment using Fuzzy Spatial MCDM (چکیده)
323 - Evaluating Parallel Heuristic Genetic Algorithms for Real Time Routing in GIS Environment (چکیده)
324 - بررسی روشهای مسیریابی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
325 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه (چکیده)
326 - Fuzzy topological simulation for deducing in GIS (چکیده)
327 - Using GIS to Develop an Efficient Spatio-temporal Task Allocation Algorithm to Human Groups in an Entirely Dynamic Environment Case Study: Earthquake Rescue Teams (چکیده)
328 - An Intelligent Fuzzy Agent for Spatial Reasoning in GIS (چکیده)
329 - A New Approach for Modeling Spatio-Temporal Events in an Earthquake Rescue Scenario (چکیده)
330 - Evaluation of Spatial Parallel Genetic Algorithms for Real Time Routing in Geographic Information System (چکیده)
331 - A Comparison Between Complexity and Temporal GIS Models for Spatio-temporal Urban Applications (چکیده)
332 - Using 3D Fuzzy topological relationships for Checking of Spatial Relations between Dynamic Air Pollution Cloud and City Population Density (چکیده)
333 - مدل سازی و برنامه ریزی مکانی- زمانی گروه های کاری زنده یاب بصورت فعالیت مبنا (چکیده)
334 - تهیه نقشه حساسیت رانش زمین از طریق سیستم استنتاج قاعده مبنای فازی (چکیده)
335 - Quantitative assessment of desertification in south of Iran using MEDALUS method (چکیده)
336 - Uncertain spatial reasoning of environmental risks in GIS using genetic learning algorithms (چکیده)
337 - Methodology for Identifying the Best Equations for Estimating the Time of Concentration of Watersheds in a Particular Region (چکیده)
338 - An Evaluation of Iranian Banking System Credit Risk: Neural Network and Logistic Regression (چکیده)
339 - پایش و تحلیل اثر تغییرات مکانی خشکسالی ها بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفادها ز GIS (مطالعه موردی: دشت نیشابور) (چکیده)
340 - بررسی درجه حرارت های حداقل، میانگین و حداکثر در خراسان جنوبی به منظور شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از GIS (چکیده)
341 - ارزیابی حساسیت پارامترهای ورودی در وضعیت بیابان زایی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه مورد: جنوب شهرستان نیشابور) (چکیده)
342 - بررسی روند تغییرات هدایت الکتریکی در دشت کردکوی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (چکیده)
343 - Location and Supply of Humanitarian aid Distribution points (چکیده)
344 - Rheological interactions betweenLallemantia royleanaseed extract and selected food hydrocolloids (چکیده)
345 - بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیر زمینی بوسیله تحلیلهای زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی-دشت قزوین (چکیده)
346 - پهنه بندی خطر سیل در بخشی از محدوده رودخانه زیارت در حوزه آبخیز شهری گرگان. (چکیده)
347 - تهیه نقشه pH و شوری خاک با استفاده از GIS (چکیده)
348 - تهیه نقشه شوری خاک به منظور مدیریت ویژه خاک های شور، مطالعه موردی: بخشی از اراضی زراعی شمال شرقی دشت آق قلا (چکیده)
349 - Spatial Statistical Analysis of Groundwater using Geopack and ArcGIS (چکیده)
350 - EROSION AND SEDIMENTATION MODELING BY MPSIAC METHOD AND GIS, A CASE STUDY OF IRAN (چکیده)
351 - ارزیابی نقش زمین شناسی در مدل اصلاح شده پسیاک در تولید رسوب در حوضه آبریز عشق آباد- سوله (جنوب غرب قوچان) با استفاده از GIS (چکیده)
352 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد) (چکیده)
353 - study and comparing the land use and capability in asadly waetrshed using GIS (چکیده)
354 - برآورد رسوب در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش جنوب مشهد با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
355 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
356 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی مدیریت منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشمر- بردسکن) (چکیده)
357 - Increased foliar activity of clodinafop-propargyl and/or tribenuron-methyl by surfactants and their synergistic action on wild oat (Avena ludoviciana) and wild mustard (Sinapiis arvensis) (چکیده)
358 - Synergistic interaction of Balangu seed gum with selected food hydrocolloids: the rheological investigation (چکیده)
359 - The Integrated Applied Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographical information System (GIS) Models in Determining Old Neighborhoods for Development in Iranian Cities: Case; Mashhad Pachnar neighborhood (چکیده)
360 - سیستم مدیریت یکپارچه خطوط لوله (PIMS) و استراتژیهای استقرار آن در ایران (چکیده)
361 - بررسی سامانه های بهره برداری و مدیریت داده های مکانی در کشاورزی دقیق و معرفی روش مناسب استفاده در ایران (چکیده)
362 - Series approximations for the means of k-records (چکیده)
363 - Determining the climatologically suitable areas for wheat production using MODIS-NDVI in Mashhad, Iran (چکیده)
364 - برآورد فرسایش و رسوب حوضه آبخیز تنگ کنشت با مدل های تجربی MPSIAC و EPM به کمک GIS (چکیده)
365 - تحلیل مکانی و برنامه‌ریزی توسعه با استفاده از سنجش از دور و GIS (چکیده)
366 - FLOOD ZONING USING THE HEC-RAS HYDRAULIC MODEL IN A GIS ENVIRONMENT (چکیده)
367 - اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز (چکیده)
368 - some properties of isologism of groups and baerv -invariants (چکیده)
369 - schur _pair property and the structure of varietal covering groups (چکیده)
370 - Using Allocation Models for Regional Planning in GIS Environment (چکیده)
371 - Developing Health Geographic Information for Khorasan Province in Iran (چکیده)
372 - Using GIS for Priority Assessment of Road Construction in Kermanshah Province (چکیده)
373 - Spatial Modelling of Soil Erosion Using GIS(A case study in Kermanshah, Iran) (چکیده)
374 - Ultra Isologism of Groups (چکیده)
375 - Comparing the fisher information in record values and iid observations (چکیده)