(سمینار آشنائی با عوامل ارتقاء بهره وری در صنایع غذائی) نمایشگاه اگرو فود , 2005-09-03

عنوان : ( بسته بندی های نوین در صنعت مواد غذائی )

نویسندگان: ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسته بندی عبارت است .....

کلمات کلیدی

, بسته بندی , مواد غذائی , ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008148,
author = {صداقت, ناصر},
title = {بسته بندی های نوین در صنعت مواد غذائی},
booktitle = {(سمینار آشنائی با عوامل ارتقاء بهره وری در صنایع غذائی) نمایشگاه اگرو فود},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بسته بندی ; مواد غذائی ; ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بسته بندی های نوین در صنعت مواد غذائی
%A صداقت, ناصر
%J (سمینار آشنائی با عوامل ارتقاء بهره وری در صنایع غذائی) نمایشگاه اگرو فود
%D 2005

[Download]