هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی , 2008-10-15

عنوان : ( ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو )

نویسندگان: مسعود مظاهری نسب , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو

کلمات کلیدی

, بیو اکتیو , بسته بندی ...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008153,
author = {مظاهری نسب, مسعود and صداقت, ناصر},
title = {ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو},
booktitle = {هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بیو اکتیو ; بسته بندی ...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگی و تکنیک ساخت پلیمر های بیو اکتیو
%A مظاهری نسب, مسعود
%A صداقت, ناصر
%J هیجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی
%D 2008

[Download]