اولین سمینار علمی والیبال در دانشگاه های کشور , 2008-01-14

Title : ( روانشناسی کاربردی در ورزش والیبال )

Authors: Mehdi Sohrabi ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این مقاله ابتدا به معرفی رشتۀ ورزشی والیبال خواهیم پرداخت و سپس روانشناسی کاربردی در ورزش والیبال را مورد بررسی قرار خواهیم داد. برنامۀ تمرین مهارت های روانی (MST) موضوع دیگری است که با استفاده از شواهد و تحقیقات مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه روش های سنجش مهارت های روانی والیبال را بررسی خواهیم کرد و نیز در انتها با معرفی نیمرخ عملکرد در رشتۀ ورزشی والیبال، مربیان را با یک نمای بصری از نقاط قوت و ضعف بازیکن و سطوح بالقوه پیشرفت آنها آشنا خواهیم کرد.

Keywords

, والیبال, روانشناسی ورزش, برنامۀ تمرین مهارت های ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008195,
author = {Sohrabi, Mehdi},
title = {روانشناسی کاربردی در ورزش والیبال},
booktitle = {اولین سمینار علمی والیبال در دانشگاه های کشور},
year = {2008},
location = {بیرجند, IRAN},
keywords = {والیبال، روانشناسی ورزش، برنامۀ تمرین مهارت های ذهنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روانشناسی کاربردی در ورزش والیبال
%A Sohrabi, Mehdi
%J اولین سمینار علمی والیبال در دانشگاه های کشور
%D 2008

[Download]