کنگرۀ بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی , 2008-01-29

Title : ( تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی )

Authors: Mehdi Sohrabi , Javad Fooladian , Seyyed Reza Attarzadeh Hosseini ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی بود به این منظور از قهرمانان رشته ورزشی شمشیر بازی و رزمی استفاده شد که به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای فعالیتهای مورد نظر و پروتکل تمرینی انها اجرا شد نتایج نشان داد علاوه بر بهبود عملکرد ، ورزشکار در مولفه های روانی از جمله میزان اعتماد به نفس افزایش، در میزان استرس کاهش را نشان داد.

Keywords

, هیپنوتیزم , اعتماد به نفس , عملکرد, قهرمانان ورزشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008324,
author = {Sohrabi, Mehdi and Fooladian, Javad and Attarzadeh Hosseini, Seyyed Reza},
title = {تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی},
booktitle = {کنگرۀ بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {هیپنوتیزم - اعتماد به نفس - عملکرد- قهرمانان ورزشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تقویت خود از طریق هیپنوتیزم بر اعتماد به نفس و عملکرد قهرمانان ورزشی
%A Sohrabi, Mehdi
%A Fooladian, Javad
%A Attarzadeh Hosseini, Seyyed Reza
%J کنگرۀ بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی
%D 2008

[Download]