دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور , 2007-05-16

Title : ( تشخیص مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس عامل بیماری یون در نمونه های مدفوع و شیر گاوهای هولشتاین با استفاده از PCR )

Authors: Mohammad Reza Bassami ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

فاسا

Keywords

س
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008344,
author = {Bassami, Mohammad Reza},
title = {تشخیص مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس عامل بیماری یون در نمونه های مدفوع و شیر گاوهای هولشتاین با استفاده از PCR},
booktitle = {دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور},
year = {2007},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {س},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس عامل بیماری یون در نمونه های مدفوع و شیر گاوهای هولشتاین با استفاده از PCR
%A Bassami, Mohammad Reza
%J دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور
%D 2007

[Download]