دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند , 2008-12-01

عنوان : ( بررسی برخی از خصوصیات کیفی روغن هسته انگور و اثرات آن بر سلامتی انسان )

نویسندگان: محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: دراین تحقیق مقدار روغن و برخی از خصوصیات کیفی روغن هسته های برداشت شده ازچند گونه انگورمی باشد که مورد آزمایش قرار گرفته است. شواهد بدست آمده نشان می دهد که میزان روغن هسته ها از 6/11% تا 6/19% متغیر می باشد. روغن هسته انگوردر اسید اولئیک و اسید لینولئیک غنی بوده و به ترتیب 8/17% تا 5/26% و 1/60% تا 1/70% می باشد. درجه غیر اشباع بودن روغن هسته انگور بالاتر از86 % می باشد.این روغن هم چنین منبع طبیعی ویتامین E که یک ویتامین محلول در چربی است؛ که خود یک آنتی اکسیدان قوی است غنی می با شد. مقدار این ویتامین در حدود mgr100 بوده و مقدار توکوفرول در روغن حدوداً 454 می باشد . این روغن اثرات مهم بسیاری بر سلامتی انسان دارد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که روغن هسته انگور منبع مهم تولید روغن گیاهی خوراکی است.

کلمات کلیدی

, Key Words: grape seed, oil content, fatty acid composition, degree of unsaturation,Vitamin E, total tocopherol content: هسته انگور, مقدار روغن, ترکیب اسید چرب, مقدار ترکیبات غیر اشباع, ویتامین E, مقدار توکوفرول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008420,
author = {حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {بررسی برخی از خصوصیات کیفی روغن هسته انگور و اثرات آن بر سلامتی انسان},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {Key Words: grape seed; oil content; fatty acid composition; degree of unsaturation;Vitamin E; total tocopherol content: هسته انگور، مقدار روغن، ترکیب اسید چرب، مقدار ترکیبات غیر اشباع، ویتامین E، مقدار توکوفرول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برخی از خصوصیات کیفی روغن هسته انگور و اثرات آن بر سلامتی انسان
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند
%D 2008

[Download]