پانزدهمین کنگره دامپزشکی , 2008-04-26

Title : ( بررسی میکروبیولوژیک نمونه های شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در یکی از گاوداریهای صنعتی شهرستان مشهد )

Authors: Mohammad Mohsenzadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

بررسی میکروبیولوژیک نمونه های شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در یکی از گاوداریهای صنعتی شهرستان مشهد

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008447,
author = {Mohsenzadeh, Mohammad},
title = {بررسی میکروبیولوژیک نمونه های شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در یکی از گاوداریهای صنعتی شهرستان مشهد},
booktitle = {پانزدهمین کنگره دامپزشکی},
year = {2008},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {میکروبیولوژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میکروبیولوژیک نمونه های شیرگاوهای مبتلا به ورم پستان بالینی در یکی از گاوداریهای صنعتی شهرستان مشهد
%A Mohsenzadeh, Mohammad
%J پانزدهمین کنگره دامپزشکی
%D 2008

[Download]