پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی , 2008-08-09

عنوان : ( بررسی مقایسه ای حجم آمیگدال رت های ویستار نر و ماده )

نویسندگان: علی مقیمی , حسن حقیر , مهدی مشفق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقایسه ای حجم آمیگدال رت های ویستار نر و ماده

کلمات کلیدی

, حجم آمیگدال, رت ویستار, کورتکس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008568,
author = {مقیمی, علی and حسن حقیر and مهدی مشفق},
title = {بررسی مقایسه ای حجم آمیگدال رت های ویستار نر و ماده},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حجم آمیگدال، رت ویستار، کورتکس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقایسه ای حجم آمیگدال رت های ویستار نر و ماده
%A مقیمی, علی
%A حسن حقیر
%A مهدی مشفق
%J پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی
%D 2008

[Download]