پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی , 2008-08-09

عنوان : ( سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد )

نویسندگان: علی مقیمی , محمد علی خلیل زاده , فاطمه بهنام رسولی , سمانه ملازاده , رضا شیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد

کلمات کلیدی

, سیپروفلوکساسین, SWD , الکتروآنسفالوگرافی, رت, Wag/Rij
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008569,
author = {مقیمی, علی and محمد علی خلیل زاده and بهنام رسولی, فاطمه and ملازاده, سمانه and رضا شیعی},
title = {سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیپروفلوکساسین، SWD ، الکتروآنسفالوگرافی، رت، Wag/Rij},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سیپروفلوکساسین فرکانس و آمپلی تود SWDs را در الکتروآنسفالوگراف رت های نژاد Wag/Rij تغییر می دهد
%A مقیمی, علی
%A محمد علی خلیل زاده
%A بهنام رسولی, فاطمه
%A ملازاده, سمانه
%A رضا شیعی
%J پانزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی زیست شناسی
%D 2008

[Download]