آموزش ویادگیری غیر رسمی , 2008-04-30

عنوان : ( تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهارتهای زندگی به گروه آزمایش آموزش داده شد واثر مثبت آن مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, آموزش, مهارتهای زندگی, عزت نفس, نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008606,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان},
booktitle = {آموزش ویادگیری غیر رسمی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش، مهارتهای زندگی، عزت نفس، نوجوان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر آموزش مهارتهاری زندگی بر افزایش عزت نفس نوجوانان
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J آموزش ویادگیری غیر رسمی
%D 2008

[Download]