اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان , 2008-04-16

عنوان : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر مثبت گروه درمانی با رویکرد امید درمانی بر زنان مبتلا به سرطان پسطان مشخص گردید.

کلمات کلیدی

, گروه درمانی , امید درمانی , سرطان پسطان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008615,
author = {آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد},
booktitle = {اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گروه درمانی ، امید درمانی ، سرطان پسطان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J اولین کنگره مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان
%D 2008

[Download]