اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی , 2009-03-14

عنوان : ( بررسی ااثر برخی از محرک های ایمنی بر سیستم ایمنی سلولی و وزن ارگان های جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سید ناصر خالقی میران , محمد امیر کریمی ترشیزی , محمدرضا باسامی , جمشید رجنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ااثر برخی از محرک های ایمنی بر سیستم ایمنی سلولی و وزن ارگان های جوجه های گوشتی

کلمات کلیدی

بررسی ااثر برخی از محرک های ایمنی بر سیستم ایمنی سلولی و وزن ارگان های جوجه های گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008727,
author = {سید ناصر خالقی میران and محمد امیر کریمی ترشیزی and باسامی, محمدرضا and جمشید رجنی},
title = {بررسی ااثر برخی از محرک های ایمنی بر سیستم ایمنی سلولی و وزن ارگان های جوجه های گوشتی},
booktitle = {اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {بررسی ااثر برخی از محرک های ایمنی بر سیستم ایمنی سلولی و وزن ارگان های جوجه های گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ااثر برخی از محرک های ایمنی بر سیستم ایمنی سلولی و وزن ارگان های جوجه های گوشتی
%A سید ناصر خالقی میران
%A محمد امیر کریمی ترشیزی
%A باسامی, محمدرضا
%A جمشید رجنی
%J اولین همایش ملی فناوری های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی
%D 2009

[Download]