پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران )

نویسندگان: ملیحه اله آبادی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران

کلمات کلیدی

مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008984,
author = {ملیحه اله آبادی and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله},
title = {مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکانیزم های تشکیل کانی های دولومیت در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران
%A ملیحه اله آبادی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]