پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( بررسی کانی شناسی اولیه و دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان در ناحیه گرماب و جوزک بر مبنای آنالیز عنصری )

نویسندگان: اکبر حیدری , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , بهنام رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کانی شناسی اولیه و دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان در ناحیه گرماب و جوزک بر مبنای آنالیز عنصری

کلمات کلیدی

, چهل کمان , غرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1008985,
author = {حیدری, اکبر and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and رحیمی, بهنام},
title = {بررسی کانی شناسی اولیه و دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان در ناحیه گرماب و جوزک بر مبنای آنالیز عنصری},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {چهل کمان - غرب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کانی شناسی اولیه و دیاژنز سنگ های آهکی سازند چهل کمان در ناحیه گرماب و جوزک بر مبنای آنالیز عنصری
%A حیدری, اکبر
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A رحیمی, بهنام
%J پانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]