یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی رس کائولینیتی یاسمینا )

نویسندگان: اعظم سادات میرانوری بایگی , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , سیدمسعود همام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق پیوست

کلمات کلیدی

, کائولن, کانی شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009017,
author = {میرانوری بایگی, اعظم سادات and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and همام, سیدمسعود},
title = {کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی رس کائولینیتی یاسمینا},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {کائولن، کانی شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، ترکیب شیمیایی و کاربرد صنعتی رس کائولینیتی یاسمینا
%A میرانوری بایگی, اعظم سادات
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A همام, سیدمسعود
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]