پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( برشی شدن هیدروترمالی در ولکانیکهای منطقه زرقان (شمال غربی سبزوار) )

نویسندگان: مصطفی فیض , خسرو ابراهیمی نصرآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برشی شدن هیدروترمالی در ولکانیکهای منطقه زرقان (شمال غربی سبزوار)

کلمات کلیدی

, ولکانیک, برشی شدن هیدروترمالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009045,
author = {مصطفی فیض and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو},
title = {برشی شدن هیدروترمالی در ولکانیکهای منطقه زرقان (شمال غربی سبزوار)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ولکانیک،برشی شدن هیدروترمالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برشی شدن هیدروترمالی در ولکانیکهای منطقه زرقان (شمال غربی سبزوار)
%A مصطفی فیض
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%J پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]