پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران , 2008-02-13

عنوان : ( کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربرد صنعتی ذخایر میکا در منطقه املش ( استان گیلان) )

نویسندگان: خسرو ابراهیمی نصرآبادی , محمد تقی پور حسن سالکوبه , اکرم نادمی , مصطفی فیض , سمیه حسینی نژادمحبتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربرد صنعتی ذخایر میکا در منطقه املش ( استان گیلان)

کلمات کلیدی

, کانی شناسی, میکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009052,
author = {ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and محمد تقی پور حسن سالکوبه and نادمی, اکرم and مصطفی فیض and حسینی نژادمحبتی, سمیه},
title = {کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربرد صنعتی ذخایر میکا در منطقه املش ( استان گیلان)},
booktitle = {پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانی شناسی، میکا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربرد صنعتی ذخایر میکا در منطقه املش ( استان گیلان)
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A محمد تقی پور حسن سالکوبه
%A نادمی, اکرم
%A مصطفی فیض
%A حسینی نژادمحبتی, سمیه
%J پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
%D 2008

[Download]