هشتمین کنفرانس بین المللی هوا فضای ایران , 2009-02-17

Title : ( مطالعه تحلیلی چروکیدگی پلاستیک لبه صفحات گرد با کمک ورق گیر و با استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در فرایند کشش عمیق )

Authors: Mehran Kadkhodayan ,

Citation: BibTeX | EndNote

بر اساس مدل دو بعدی تنش صفحه ای و فانکشنال دو شاخه ای بر مبنای تئوری عمومی هیل شرایط بحرانی چروکیدکی پلاستیک ورق بررسی می شود

Keywords

, چروکیدگی پلاستیک, فانکشنال دو شاخه ای, ورق گیر, تغییر شکل بزرک, فرایند کشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009071,
author = {Kadkhodayan, Mehran},
title = {مطالعه تحلیلی چروکیدگی پلاستیک لبه صفحات گرد با کمک ورق گیر و با استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در فرایند کشش عمیق},
booktitle = {هشتمین کنفرانس بین المللی هوا فضای ایران},
year = {2009},
location = {اصفهان, IRAN},
keywords = {چروکیدگی پلاستیک، فانکشنال دو شاخه ای، ورق گیر، تغییر شکل بزرک، فرایند کشش عمیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه تحلیلی چروکیدگی پلاستیک لبه صفحات گرد با کمک ورق گیر و با استفاده از تئوری تغییر شکل بزرگ در فرایند کشش عمیق
%A Kadkhodayan, Mehran
%J هشتمین کنفرانس بین المللی هوا فضای ایران
%D 2009

[Download]