پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (76), سال (2007-12) , صفحات (62-68)

عنوان : ( بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قاینات )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , مجید احمد زاده مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه ، آزمایشی در سال زراعی 82-1381 در شهرستان قاینات در اراضی مرکز آموزش کشاورزی اسلام آباد در فاصله ................

کلمات کلیدی

, سیاهدانه, تاریخ کاشت, تراکم بوته, عملکرد دانه, اجزاء عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009098,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and مجید احمد زاده مطلق},
title = {بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قاینات},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2007},
volume = {76},
month = {December},
issn = {2423-5423},
pages = {62--68},
numpages = {6},
keywords = {سیاهدانه، تاریخ کاشت، تراکم بوته، عملکرد دانه، اجزاء عملکرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قاینات
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A مجید احمد زاده مطلق
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2007

[Download]