یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران , 2008-08-18

عنوان : ( بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 )

نویسندگان: سمانه ملازاده , مریم مقدم متین , احمدرضا بهرامی , مهرداد ایرانشاهی , مرتضی بهنام رسولی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637

کلمات کلیدی

, بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC, 5637
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009190,
author = {ملازاده, سمانه and مقدم متین, مریم and بهرامی, احمدرضا and مهرداد ایرانشاهی and بهنام رسولی, مرتضی},
title = {بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران},
year = {2008},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637
%A ملازاده, سمانه
%A مقدم متین, مریم
%A بهرامی, احمدرضا
%A مهرداد ایرانشاهی
%A بهنام رسولی, مرتضی
%J یازدهمین کنفرانس علوم دارویی ایران
%D 2008

[Download]