هفتمین همایش سالانه (بین المللی) انجمن هوا فضای ایران , 2008-02-19

عنوان : ( تحلیل دو بعدی و سه بعدی جریان خروجی از شیپوره همگرا واگرا به همراه پلوم انتهایی آن در ورود به محیط لزج الاستیسیته بالا )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مقداد ساعدی امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جریان های مافوق صوت خروجی از شیپوره همگرا واگرا به دلیل لزجت ، امواج ضربه ای و انبساطی به مرور تحلیل رفته و از بین می روند . این امواج هنگامی که توسط یک سیال با الاستیسیته بالا محدود شده ولی تحت تاثیر لزجت یک سیال گازی واسط قرار گیرند ، بسیار سریعتر از حالت قبل از بین میروند . در حالتی که جریان مافوق صوت گازی مستقیما تحت تاثیر جریان سیال با الاستیسیته و لزجت بالا قرار گیرد ، امواج ضربه ای و انبساطی انتشار نیافته و یک دیسک ماخ شکل می گیرد

کلمات کلیدی

, دیسک ماخ – سوپرکاویتاسیون , مافوق صوت – لزجت , شیپوره همگرا واگر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009250,
author = {پسندیده فرد, محمود and ساعدی امیری, مقداد},
title = {تحلیل دو بعدی و سه بعدی جریان خروجی از شیپوره همگرا واگرا به همراه پلوم انتهایی آن در ورود به محیط لزج الاستیسیته بالا},
booktitle = {هفتمین همایش سالانه (بین المللی) انجمن هوا فضای ایران},
year = {2008},
location = {تهران، دانشگاه صنعتی شریف, ايران},
keywords = {دیسک ماخ – سوپرکاویتاسیون - مافوق صوت – لزجت - شیپوره همگرا واگر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل دو بعدی و سه بعدی جریان خروجی از شیپوره همگرا واگرا به همراه پلوم انتهایی آن در ورود به محیط لزج الاستیسیته بالا
%A پسندیده فرد, محمود
%A ساعدی امیری, مقداد
%J هفتمین همایش سالانه (بین المللی) انجمن هوا فضای ایران
%D 2008

[Download]