شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (25), شماره (1), سال (2006-12) , صفحات (95-104)

عنوان : ( تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر )

نویسندگان: سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: در این تحقیق اثر تغییرهای درصد چربی شیر در چهار سطح 1/0، 19/1، 40/2 و26/3 بر رفتار دینامیکی شار تراوه، مقاومت هیدرولیکی کل و درصد دفع اجزای محلول شیر (پروتئین، چربی، لاکتوز، املاح و مواد جامد کل) مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام آزمایش‌ها از یک سیستم پایلوتی اولترافیلتراسیون مجهز به مدول مارپیچ حلزونی با غشای پلی‌سولفن آمید استفاده شده است. استراتژی عملی سه مرحله‌ای بر مبنای مدل سه پارامتر‌ی مقاومت متوالی (لایه مرزی - جذب سطحی) برای تعیین انواع مقاومت‌های هیدرولیکی به کار گرفته شده است. نتیجه‌های این تحقیق نشان می‌دهد که در هر یک از سطوح درصد چربی شیر، مقدار شار تراوه با گذشت زمان عملیات به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، اما افزایش درصد چربی تنها باعث کاهش شار اولیه می‌شود و شار کاذب پایدار تحت تاثیر درصد چربی قرار نمی گیرد. مقاومت هیدرولیکی کل در همه سطوح درصد چربی با گذشت زمان فرایند افزایش نشان می‌دهد. همچنین با افزایش درصد چربی شیر، مقاومت‌های هیدرولیکی کل، پلاریزه شدن غلظت، جذب سطحی و مقاومت هیدرولیکی غشا به‌تقریب بدون تغییر باقی می‌ماند. داده‌های درصد دفع ترکیب‌های شیر نیز نشان می‌دهد که درصد دفع پروتئین و چربی در هر سطح از درصد چربی و زمان عملیات به‌تقریب ثابت است، اما درصد دفع لاکتوز، املاح و مواد جامد کل شیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, شیر, اولترافیلتراسیون, کارایی, درصد چربی, گرفتگی, شار تراوه, دفع اجزاء محلول.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009286,
author = {رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود},
title = {تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
volume = {25},
number = {1},
month = {December},
issn = {1022-7768},
pages = {95--104},
numpages = {9},
keywords = {شیر، اولترافیلتراسیون، کارایی، درصد چربی، گرفتگی، شار تراوه، دفع اجزاء محلول.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر درصد چربی بر کارایی دینامیکی فرآیند اولترافیلتراسیون شیر
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2006

[Download]