برنامه درسی ملی , 2008-08-20

عنوان : ( کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , مرضیه عالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در برنامه های آموزش و پرورش گامهای موثر و ماندگاری است که می تواند تحول کیفی اهداف،برنامه ها، روشها ، شیوه ها و در نتیجه اثر بخشی آموزش و پرورش را به دنبال داشته باشد. پیش بینی می شود با توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات رویاهای دیرینه و مشکلات لاینحل، از قبیل امور کاربردی آموزش و پرورش، تمرکز روی توانایی و نیازهای فراگیران، نهادینه کردن دانش آموز محوری به جای کلاس محوری و تغییر نقش معلم به عنوان راهنمای دانش آموزان و نهایتا اصالت بخشیدن به آموزش مادام العمر محقق خواهد شد ؛ اما آنچه در این میان حلقه مفقوده تفکرات آموزشی را تشکیل می دهد و توجه به آن حائز اهمیت و ضرورت است دقت در نسبت میان فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و الزامات و شرایط بکارگیری این ابزارها در آموزش و پرورش کشور است. لذا این مقاله به بررسی این مهم می پردازد که فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی قابلیت تسری به هر نوع آموزش، هر نوع کلاس و هر نوع محتوای آموزشی را نداشته و برای بکارگیری آنها باید به عوامل مختلف نظام آموزشی کشور از قبیل پیشینه تاریخی، سیاستهای اقتصادی- فرهنگی، ویژگیهای فراگیران، کفایت حرفه ای معلمان و غیره توجه نمود و در انتها الزامات و شرایط تولید و بکارگیری فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی متناسب با نظام آموزشی کشورمان را مورد بررسی و مداقه قرار خواهد داد

کلمات کلیدی

, الزامات و شرایط, فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی, بکارگیری و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009331,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and عالی, مرضیه},
title = {کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران},
booktitle = {برنامه درسی ملی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {الزامات و شرایط، فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، بکارگیری و تولید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کند و کاوی در الزامات و شرایط بکارگیری و تولید فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A عالی, مرضیه
%J برنامه درسی ملی
%D 2008

[Download]