کنفرانس مهندسی برق ایران , 2008-05-04

عنوان : ( تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته )

نویسندگان: سیدسعید حسینی خیاط , غزاله سربیشه ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله الگوریتم مقاومی برای آب نشا ن گذاری در تصویر اثر انگشت به منظور بهبود عملکرد سیستمهای تایید هویت برای پنهان سازی داده ها استفاده شده QSWT بیومتریکی ارائه شده است . در این الگوریتم از تبدیل موجک گسسته 3 لایه و الگوریتم است. داده ها در باندهای فرکانسی میانی و باند فرکانس یبالا به صورت افزونه قرار می گیرن د . نتایج نشان می دهند که الگوریتم ارائه شده دارای مقاومت خوبی در برابر حملات متداول بوده و بعلاوه دقت آشکار سازی نیز بسیار خوب است.

کلمات کلیدی

, تبدیل موجک گسسته , آب نشان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009333,
author = {حسینی خیاط, سیدسعید and سربیشه ئی, غزاله},
title = {تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته},
booktitle = {کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تبدیل موجک گسسته ، آب نشان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تایید هویت بیومتریکی بر مبنای روشهای آب نشان با استفاده از تبدیل موجک گسسته
%A حسینی خیاط, سیدسعید
%A سربیشه ئی, غزاله
%J کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2008

[Download]