نو آوریهای آموزشی , 2008-01-10

عنوان : ( تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بازاندیشی در مفهوم فلسفه و بررسی اثر این امر در فعالیت‌های نوآورانه معلمان در کلاس‌های درس را، در کانون توجه خود قرار داده است. برای این منظور ابتدا مفهوم فلسفه از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفت، آنگاه بر مفهوم فلسفه به عنوان فلسیفیدن تمرکز بیشتری اعمال شد، و بر اساس این مفهوم بیان شد که فلسفیدن به عنوان نوعی توانایی ذاتی است که در همه انسان‌ها و از جمله معلمان وجود دارد. سپس این سوال که چگونه می‌توان ظرفیت ذاتی معلمان را درخصوص فیلسوف شدن و فلسفی رفتار نمودن شکوفا نمود؟ مورد بررسی قرار گرفت. آنگاه، علل این‌که فلسفیدن می‌تواند به عمل خلاقانه و نوآورانه معلمان در کلاس منتهی شود، مورد بررسی قرار گرفت. برخی از عمده‌ترین نتایج این مقاله این است که: اگر معلمان با اصول فلسفیدن آشنا شده و آن را در فعالیت‌های آموزشی و تربیتی تمرین نمایند، به تدریج زمینه فلسفی فکر کردن و فیلسوف شدن آنها فراهم می‌شود، و اگر فلسفی فکر کردن در معلمان نهادینه گردد؛ به دلیل کیفیات ذاتی این عمل و همچنین به دلیل مشابهات تفکر فلسفی با تفکر خلاق، آنها قادر خواهند بود فعلیتهای نوآورانه‌ای در کلاس‌های درس انجام دهند. در پایان مقاله، به برخی از فعالیتهای نوآورانه معلمان در کلاس درس اشاره شد.

کلمات کلیدی

, فلسفه, فلسفیدن, جامعیت, تعمق, انعطاف پذیری, معلم بعنوان فیلسوف, نوآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009344,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره},
title = {تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس},
booktitle = {نو آوریهای آموزشی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فلسفه، فلسفیدن، جامعیت، تعمق، انعطاف پذیری، معلم بعنوان فیلسوف، نوآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تفکر فلسفی، معلّم و نوآوری در کلاس درس
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%J نو آوریهای آموزشی
%D 2008

[Download]