مطالعات اسلامی, سال (2002-1) , صفحات (157-184)

عنوان : ( تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مبانی فلسفی اخلاق فضیلت گرای ارسطو بررسی شده است و به معرفی و تبیین رویکرد فضیلت گرای معاصر از منظر دیوید کار پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, تربیت اخلاقی, اخلاق فضیلت, فضیلت گرایی, ارسطو, دیوید کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009613,
author = {غفاری, ابوالفضل},
title = {تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2002},
month = {January},
issn = {1010-4992},
pages = {157--184},
numpages = {27},
keywords = {تربیت اخلاقی، اخلاق فضیلت، فضیلت گرایی، ارسطو، دیوید کار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تربیت اخلاقی فضیلت‌گرا از منظر دیوید کار
%A غفاری, ابوالفضل
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2002

[Download]