پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2008-02-25

عنوان : ( مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , اعظم قزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در چند دهه قبل حدود 80 رشته قنات فعال در محدوده کنونی شهر مشهد وجود داشته است. مادر چاه قناتها عموم اً در زمینهای آبرفتی و درشت دانه غرب شهر و مظهر آنها در مرکز شهر قرار داشته است. با رشد شهر بتدریج میل قناتها با خاک و نخاله بصورت کنترل نشده پر شده و مجرای اصلی قنات نیز بصورت فضاهای خالی در زیر شهر رها شده است. این پدیده موجب نشست سطحی زمین در روی میل چاهها و آسیب رساندن به شبکه آبرسانی و نیز واحدهای مسکونی و خیابانها شده است. از طرفی تمایل به بلند مرتبه سازی بر روی مسیر قناتها خطر ریزش سقف قنات و نشست گسترده زمین را موجب خواهد شد. در این مطالعه موارد فوق در سطح شهر مشهد بررسی شده و بعنوان یک مثال فرونشست زمین در منطقه اندیشه معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, قنات, فرونشست, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009638,
author = {ناصر حافظی مقدس and غفوری, محمد and اعظم قزی},
title = {مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد},
booktitle = {پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {قنات، فرونشست، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مشکلات قنوات قدیمی در شهر مشهد
%A ناصر حافظی مقدس
%A غفوری, محمد
%A اعظم قزی
%J پنجمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2008

[Download]