سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده , 2008-05-13

عنوان : ( تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد )

نویسندگان: مائده شیرانی , امیر فتوت , حسین خادمی , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فلزات سنگین از یک سو برای رشد گیاهان و حیوانات سودمند هستند

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, نیکل, حد بحرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009932,
author = {شیرانی, مائده and فتوت, امیر and حسین خادمی and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر},
title = {تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد},
booktitle = {سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {فلزات سنگین، نیکل، حد بحرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر فعالیتهای صنعتی و شهری بر غلظت نیکل در دو فرم کل و قابل جذب در برخی خاکهای کشاورزی اطراف مشهد
%A شیرانی, مائده
%A فتوت, امیر
%A حسین خادمی
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%J سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده
%D 2008

[Download]