سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده , 2008-05-13

عنوان : ( اثر کمپوست گاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی )

نویسندگان: آزاده اسمعیلی , امیر فتوت , نجفعلی کریمیان , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر کمپوست گاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی

کلمات کلیدی

اثر کمپوست گاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009934,
author = {اسمعیلی, آزاده and فتوت, امیر and نجفعلی کریمیان and حق نیا, غلامحسین},
title = {اثر کمپوست گاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی},
booktitle = {سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اثر کمپوست گاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کمپوست گاوی بر عملکرد گیاه ذرت و غلظت مس در دو خاک آهکی
%A اسمعیلی, آزاده
%A فتوت, امیر
%A نجفعلی کریمیان
%A حق نیا, غلامحسین
%J سومین کنگره ملی بازیافت و استفاده از منابع آلی تجدید شونده
%D 2008

[Download]