سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2003-02-26

عنوان : ( مطالعه اندازه های آنتروپومتری و قابلیتهای جسمانی و حرکتی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , علی رضا حسینی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمادگی جسمانی - حرکتی، استقامت قلبی - تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت انفجاری، سرعت و چابکی

کلمات کلیدی

, آمادگی جسمانی - حرکتی, استقامت قلبی - تنفسی, استقامت عضلانی, قدرت انفجاری, سرعت و چابکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010004,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and علی رضا حسینی کاخکی},
title = {مطالعه اندازه های آنتروپومتری و قابلیتهای جسمانی و حرکتی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی},
booktitle = {سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2003},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آمادگی جسمانی - حرکتی، استقامت قلبی - تنفسی، استقامت عضلانی، قدرت انفجاری، سرعت و چابکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اندازه های آنتروپومتری و قابلیتهای جسمانی و حرکتی داوطلبان ورود به رشته تربیت بدنی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A علی رضا حسینی کاخکی
%J سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2003

[Download]