سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور , 2008-12-13

عنوان : ( numerical calculation of electron mobility in GaInP )

نویسندگان: بهروز سروری , هادی عربشاهی , علیرضا بینش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

in this work the boltzmann transport equation is solved iteratively.

کلمات کلیدی

, electron mobility, drift velocity, piezoelectric scatterin
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010024,
author = {بهروز سروری and عربشاهی, هادی and علیرضا بینش},
title = {numerical calculation of electron mobility in GaInP},
booktitle = {سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور},
year = {2008},
location = {ahvaz, ايران},
keywords = {electron mobility; drift velocity; piezoelectric scatterin},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T numerical calculation of electron mobility in GaInP
%A بهروز سروری
%A عربشاهی, هادی
%A علیرضا بینش
%J سومین همایش علمی تخصصی فیزیک دانشگاه پیام نور
%D 2008

[Download]